มข. รณรงค์ “สุขภาพปลอดภัย ห่างไกลสารเคมี”

สำนักบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะเทคนิคการแพทย์ มข. จัดอบรม “อันตรายจากการใช้สารกำจัดศัตรูพืช” และ “สุขภาพปลอดภัยห่างไกลสารเคมี” เมื่อ 14 ก.ค. 2560 ณ วัดนทีติรสถิตย์ บ้างกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
อ่าน 801 ครั้ง
14 ก.ค. 2560    Prapaporn Khanchai

          สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการให้ความรู้ "อันตรายจากการใช้สารกำจัดศัตรูพืช (ครั้งที่ 13)" และ โครงการ "สุขภาพปลอดภัยห่างไกลสารเคมี" ให้กับเกษตรกรและชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบ้านกง โดยมีเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 70 คน ณ วัดนทีติรสถิตย์ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

          รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดา ดาดวง ผู้รับผิดชอบโครงการได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการโครงการนี้ ว่า “โครงการนี้จัดเป็นปีที่ 13 มุ่งเน้นให้ชาวบ้านได้ตระหนักถึงอันตรายของการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในแปลงผักและพืชผลที่ส่งผลต่อทั้งตัวผู้ใช้และผู้ที่รับประทานเข้าไป รวมถึงวิธีการกำจัดสารเคมีที่สะสมอยู่ในร่างกาย”

          นายวิชยา ช่วยสิริ รองนายกฯ อบต.บ้านกง ประธานในพิธี ได้กล่าวขอบคุณ สำนักบริการวิชาการและทีมวิทยาการ ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในด้านสุขภาพของเกษตรกรในพื้นที่บ้านกง และ จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งช่วยผลักดันให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมีเพื่อสุขภาพของตนและผู้บริโภคทั้งในและนอกชุมชน

          ในช่วงท้าย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมศร ลมไธสง รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ได้กล่าวกับชาวบ้านถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า “เป็นส่วนหนึ่งของโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ของสำนักบริการวิชาการ โดยเป็นการบูรณาการความรู้ จากอาจารย์และนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์และคณะเภสัชศาสตร์ มข.

          กิจกรรมในช่วงเช้านั้นมีการเก็บตัวอย่างเลือดของเกษตรกรและชาวบ้านในพื้นที่บ้านกง โดยทีมนักศึกษาและเจ้าหน้าที่จากคณะเทคนิคการแพทย์ นำโดย รศ.จุรีรัตน์ ดาดวง เพื่อวินิจฉัยภาวการณ์ได้รับพิษจากสารฆ่าแมลง รวมทั้งตรวจวัดประเมินประสิทธิภาพการทำงานของตับและไต อีกด้วย ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการตรวจในครั้งนี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการเฝ้าระวังการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกรได้ดียิ่งขึ้น
หลังจากนั้นเป็นการบรรยายจาก การทำกิจกรรมตอบปัญหาและเล่นเกมจากให้ความรู้จากทีมเจ้าหน้าที่และนักศึกษา

 

ข้อมูล/ภาพ : ชาลี  พรหมอินทร์
ข่าว
: ส่วนประชาสัมพันธ์
สำนักบริการวิชาการ


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »