อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้บริการวิชาการร่วมโครงการผสมเทียมสัตว์ฯ

10-13 กรกฎาคม 2560 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้บริการวิชาการร่วมโครงการผสมเทียมสัตว์ป่าหายากเพื่อการอนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
อ่าน 212 ครั้ง
14 ก.ค. 2560    Yunyong Vangprecha

     ระหว่างวันที่ 10-13 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ทีมคณาจารย์จากภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.น.สพ.ดร.สุชาติ วัฒนชัย หัวหน้าภาควิชา ผศ.น.สพ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้รับเชิญจากกลุ่มงานสัตวแพทย์อนุรักษ์และวิจัย ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ให้เข้าร่วมโครงการผสมเทียม(AI-Artificial Insemination) สัตว์ป่าหายากเพื่อการอนุรักษ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 ซึ่งจัดขึ้นที่ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้นอกจากจะได้มีโอกาสในการให้บริการวิชาการที่เป็นประโยชน์แล้ว ยังเป็นการเพิ่มช่องทางในการทำวิจัยด้านสัตว์ป่าหายากร่วมกันต่อไปในอนาคตด้วย 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »