มข. จัดอบรม “การจัดดอกไม้สดเพื่อเป็นอาชีพและเสริมรายได้”

การจัดดอกไม้เป็นศาสตร์ ที่ต้องอาศัยทักษะและประสบการณ์ เพื่อสร้างงานให้ดูดี มีคุณค่า มีคุณค่าทางจิตใจ สามารถสร้างรายได้เป็นอาชีพหรือรายได้เสริมได้ และเป็นสุนทรียศาสตร์สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ่าน 247 ครั้ง
14 ก.ค. 2560    Prapaporn Khanchai

            สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรม “สุนทรียศาสตร์ในการจัดดอกไม้สดเพื่อสร้างอาชีพอิสระและเสริมรายได้” เมื่อวันที่  14 กรกฎาคม  2660  ณ ห้องประชุมดุสิตา ชั้น 5 อาคารพิมล  กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กลุ่มเป้าหมายคือ บุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน  35 คน

            หัวข้อการฝึกอบรม ประกอบด้วย 1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดดอกไม้  2) การใช้เครื่องมือ/วัสดุ ในการจัดดอกไม้  3) การจัดเก็บรักษาวัสดุ/อุปกรณ์  4) ความปลอดภัยในการทำงาน  5) ฝึกปฏิบัติจริงสู่การสร้างอาชีพ

            วิทยากรโดย  คุณมาณี  ตันศรีประเสริฐ  เจ้าของ บริษัท สยาม เอ็ม แฮนดิคราฟท์ เป็นผู้ประกอบการกิจการผลิตดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษสา รูปแบบของดอกไม้เป็นดอกไม้สไตล์ยุโรปและสไตล์อเมริกา ส่วนใหญ่จะเป็นดอกไม้ประเภทแมกโนเลีย พอยท์เซนเทีย ลูกเบอรี่ เป็นต้น ส่งออกสหรัฐอเมริกา ซึ่งสินค้าอยู่ในระดับ High Quality และเป็น Good price  คุณภาพเหนือกว่าสินค้าที่ส่งจากจีน

 

 

ข้อมูล/ภาพ : ทิวากร  กาเจริญ
ณัฐพงษ์  สีเหลือง
ข่าว : ส่วนประชาสัมพันธ์
สำนักบริการวิชาการ


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »