คณะวิศวฯ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประกาศย้ำ “รับน้องเชิงสร้างสรรค์”

คณะวิศวฯ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประกาศย้ำ “รับน้องเชิงสร้างสรรค์”
อ่าน 191 ครั้ง
25 ก.ค. 2560    Jarunee Nuanboonma

     เมื่อวันที่  25 กรกฎาคม 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย สำนักพัฒนานักศึกษา ได้จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา 2560 ท่ามกลางนักศึกษาใหม่ จำนวน 600 คน  โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาท ท่ามกลางคณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา และคณาจารย์จากภาควิชาต่างๆ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคาร 50 ปีวิศวะรวมใจ  
     ศาสตราจารย์ ดร. อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับนักศึกษาใหม่   คณะวิศวกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 54 ทุกคน ในวันนี้นักศึกษาทุกคนได้ก้าวเข้ามาศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งถือได้ว่าเป็นความสำเร็จขั้นหนึ่งของชีวิตเท่านั้น เพราะ 4 ปีจากนี้ไปนักศึกษาทุกคนต้องใช้ชีวิตอย่างมีสติ รู้จักวางแผนชีวิต มีความตั้งใจใฝ่หาความรู้ และมีความขยันหมั่นเพียร ตักตวงความรู้จากเหล่าคณาจารย์ให้ได้มากที่สุด เพื่อให้สำเร็จการศึกษาสมดังความตั้งใจ ตลอดจนการก้าวสู่เส้นทางการเป็นวิศวกรมืออาชีพ ที่มีทั้งความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฏีและการปฏิบัติในสาขาวิชาชีพวิศวกรที่ตนเองได้เลือก ทั้งนี้เพื่อช่วยพัฒนาประเทศชาติของเราต่อไปในอนาคต “ปีนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปลี่ยนวิธีการรับน้องใหม่ โดยจะไม่มีการว๊ากน้องเป็นเด็ดขาด จะเป็นการพูดคุยกันอย่างมีเหตุมีผล ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างรักและสมัครสมานสามัคคี  สร้างสรรค์สิ่งที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งกับตัวนักศึกษาและการเรียนของนักศึกษาใหม่ให้มากที่สุด อย่างไรก็ตามในการทำกิจกรรมรับน้องใหม่สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มอบหมายให้สำนักพัฒนาศึกษาดูแลอย่างใกล้ชิดในทุกกิจกรรมที่จัดขึ้น ทั้งนี้เพื่อสร้างความอบอุ่นใจและสร้างเชื่อมั่นให้กับนักศึกษาใหม่  ซึ่งอยู่ในช่วงของการปรับตัวจากนักเรียนระดับมัธยมปลาย  เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ” คณบดี กล่าว
      จากการสัมภาษณ์ภาพรวมของนักศึกษาน้องใหม่  ได้แสดงความรู้สึกว่า ดีใจและรู้สึกภูมิใจที่สามารถสอบผ่านเข้ามาเรียนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้สำเร็จ เพราะมีความตั้งใจตั้งแต่เริ่มเรียนระดับมัธยมว่า จะเข้าเรียนที่แห่งนี้ เพราะเชื่อมั่นในคุณภาพการเรียนการสอน ตลอดจนมั่นใจว่าถ้าจบวิศวกรรมศาสตร์ที่นี่จะได้ทำงานในบริษัทที่ดีทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างแน่นอน ซึ่งพอหลังจากที่ฟังการปฐมนิเทศวันนี้ ยิ่งมีความมั่นใจและมองเห็นภาพตัวเองในอนาคต และจะพยายามตั้งใจเรียน และเรียนรู้ในการทำกิจกรรมในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป
 
 
 
 
น.ส.จารุณี นวลบุญมา/ข่าว
 
 

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

Jul.
04
ดูกิจกรรมทั้งหมด »