วิศวฯติวเข้มนศ.ระดับบัณฑิต เสริมเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารระดับชาติ

งานวิจัยฯวิศวฯ ติวเข้มนศ.ระดับบัณฑิต เสริมทักษเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในระดับนานาชาติ
อ่าน 219 ครั้ง
5 ส.ค. 2560    Jarunee Nuanboonma

      งานบริการวิชาการและวิจัย  คณะวิศวกรรมศาสตร์  จัดอบรมการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในระดับนานาชาติ ขึ้นเมื่อวันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา   โดยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมฯ จำนวน 46 คน ณ โรงแรมเชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน จังหวัดเลย
      ผศ.ดร.วีรพัฒน์  เศรษฐ์สมบูรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษาและอุตสาหกรรมสัมพันธ์ เผยว่า  การอบรมครั้งนี้ เพื่อให้เกิดความพร้อมต่อการเขียนบทความ และเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้ได้ส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus หรือ SCI ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  โดยกิจกรรมได้เชิญ รศ.ดร.จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มาบรรยายถ่ายทอดความรู้ แนะนำวิธีการเขียนบทความ และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนถ่ายทอดประสบการณ์ในการเขียนบทความให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ “การอบรมเราได้แบ่งเป็นกลุ่มย่อย เพื่อให้นักศึกษาได้รับฟังประสบการณ์ด้านการเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติ กับคณาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษา ได้แก่  ผศ.ดร.วีรพัฒน์  เศรษฐ์สมบูรณ์ ผศ.ดร.นรารัตน์  เรืองชัยจตุพร รศ.ดร.อาคม  แก้วระวัง ผศ.ดร.ณัญธิวัฒน์    พลดี  รศ.ดร.กานดา  สายแก้ว ผศ.ดร.วรินรำไพ เศรษฐ์ธณบุตร ดร.ดวงกนก ธนังธีรพงษ์ รศ.ดร.สมชาย ชวนอุดม และ ผศ.ดร.กิตติเวช ขันติยวิชัย ทั้งนี้สร้างเสริมทักษะการเขียนบทความให้นักศึกษาสามารถเขียนบทความวิจัยอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน สามารถตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติได้”ผศ.ดร.วีรพัฒน์  กล่าว
 
 
 
นันทวรรณ  ชาญวิชา/ข่าว
จารุณี นวลบุญมา/เรียบเรียงรายงาน
 

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

Jul.
04
ดูกิจกรรมทั้งหมด »