คณะวิศวฯ ร่วมเสนอผลงานในงาน ETRWD2017

คณะวิศวฯ ร่วมเสนอผลงานในงาน ETRWD2017
อ่าน 177 ครั้ง
5 ส.ค. 2560    Jarunee Nuanboonma

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรของคณะ ร่วมนำเสนอผลงานต่างๆ ทั้งในเวทีระดับชาติและระดับนานาชาติ  เพื่อเป็นเวทีในการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะวิชาชีพ และเสริมประสบการณ์ ตลอดจนการได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนผลงานทางด้านวิชาการกับภาคีหน่วยงานต่างๆ และในงานมหกรรมการแสดงผลงานด้านนวัตกรรมและการพัฒนางานประจำของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 จึงได้ให้ นางไพศรี  วรรณแสงทอง ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ นายจักรพันธ์  ด้วงคำจันทร์ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ   นายภาณุวัฒน์  ลาดลงเมือง ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน และนางสาวสุกฤตา  มหาหิง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมฟังบรรยายและนำเสนอผลงาน   เมื่อวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย คณะอนุกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับเครือข่ายวิจัยบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา และที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ทั้งนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้นำเสนอ  2 ผลงาน คือ 1) การวิเคราะห์ผลการทดสอบความชำนาญของห้องปฏิบัติการ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ของ นางไพศรี วรรณแสงทอง ในประเภทการพัฒนาคุณภาพงาน  และ2) การศึกษาและพัฒนาชุดทดลองปฏิบัติการโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (PLC) ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร ของ นายจักรพันธ์ ด้วงคำจันทร์ และ นายภาณุวัฒน์ ลาดลงเมือง ในประเภทงานวิจัย
 
 
 
 
สุกฤตา  มหาหิง/ข่าว
จารุณี นวลบุญมา/เรียบเรียงรายงาน
 
 

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

Jul.
04
ดูกิจกรรมทั้งหมด »