กลุ่มวิจัยระบบโซ่อุปทานฯ IE ช่วยลดของเสียให้สถานประกอบการกว่า25ล้านบาท

กลุ่มวิจัยระบบโซ่อุปทานฯ วิศวฯอุตสาหการ ให้ความรู้วิชาการ ลดของเสียในกระบวนการผลิตให้สถานประกอบการกว่า 25 ล้านบาท
อ่าน 179 ครั้ง
10 ส.ค. 2560    Jarunee Nuanboonma

                ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  โดยกลุ่มวิจัยระบบโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย 2560 โดยมีสถานประกอบกิจการในภาคอีสานจำนวน 6 แห่งเข้าร่วมโครงการ ซึ่งระยะเวลาเพียง 7 เดือนแต่สามารถเพิ่มผลิตภาพและลดของเสียในกระบวนการผลิตได้เป็นจำนวนถึง 25 ล้านบาท โดยโครงการดังกล่าวนี้ดำเนินการมาเป็นปีที่ 4 แล้ว

                ผศ.ดร.คมกฤช ปิติฤกษ์ รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบริหาร ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ นำทีม
ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา เช่น การเพิ่มผลิตภาพการผลิต การจัดการพลังงาน การบริหารจัดการระบบโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ ฯลฯ อบรมให้ความรู้ คำปรึกษาและแนะนำเชิงลึกแก่เจ้าของสถานประกอบกิจการตลอดจนลูกจ้างโดยสถานประกอบกิจการสามารถนำแนวทาง วิธีปฏิบัติในการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน และลดการสูญเสียในวงจรการผลิตไปใช้ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังเป็นต้นแบบในสายการผลิตอื่นต่อไปอีกด้วย

                นายกิตติภพ แสงฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น ได้ให้ความสำคัญ
กับการพัฒนาทักษะของแรงงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีกิจกรรมและหลักสูตรการฝึกอบรมที่หลากหลายสำหรับแรงงาน/ลูกจ้าง และเจ้าของธุรกิจโดยเฉพาะ ซึ่งผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น หมายเลข 043 468 234 www.dsd.go.th/khonkaen หรือศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานประจำจังหวัดทุกแห่ง

 

ญดา/ข่าว
จารุณี/รายงาน


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »