ผลิตภาพยนตร์สั้นสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

หอภาพยนตร์อีสาน คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การผลิตภาพยนตร์สั้น ณ บ้านหนองผือ ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ซึ่งทำเลพื้นที่ของหมู่บ้านมีความสวยงาม มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์คือ ควาย
อ่าน 185 ครั้ง
11 ส.ค. 2560    Arit Punsawad

หอภาพยนตร์อีสาน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การผลิตภาพยนตร์สั้น ณ บ้านหนองผือ ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น  ซึ่งทำเลพื้นที่ของหมู่บ้านมีความสวยงาม มีความโดดเด่น และมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองนั้นคือ เป็นหมู่บ้านที่อนุรักษ์การเลี้ยงควายไทยไม่ให้สูญหายไปจากเมืองไทย จึงมีชื่อเรียกของการสร้างสรรค์ผลงานหนังสั้นนี้ว่า “หนังควาย ควาย”  ซึ่งทางด้านคณะฯได้ส่งเสริมผลิตภาพยนตร์ อนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งให้บริการทางวิชาการด้านศิลปกรรมศาสตร์แก่สังคม อันจะนำไปสู่การสร้างความร่วมมือที่ดีในการสร้างประโยชน์แก่สังคมร่วมกัน

กิจกรรมเริ่มต้นเมื่อเวลา 9.00 น. ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอหนองเรือ นายประจวบ รักษ์แพทย์ มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ก่อนเปิดงาน รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของกิจกรรมนี้

นายประจวบ รักษ์แพทย์  นายอำเภอหนองเรือได้กล่าวว่า “อำเภอหนองเรือเป็นพื้นที่ที่มีการธำรงไว้ซึ่งวิถีวัฒนธรรมและประเพณีของชาวอีสาน มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรและเป็นแหล่งอาหารของคนในจังหวัดหวัดขอนแก่นเพราะเป็นพื้นที่ติดแหล่งน้ำ ตลอดจนเป็นพื้นที่ที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ เช่น อุทยานแห่งชาติน้ำพอง ผาฝ่ามือแดง จุดชมวิวหินช้างสี วัดป่าภูพานคำ ผาสละโสด รวมทั้งวัดศรีมงคลแห่งนี้ที่มีความงดงามทางสถาปัตยกรรม และพระพุทธรูปเปลือกหอย ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างชุมชนและมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนั้นพื้นที่ของเราจึงมีความพร้อมและเหมาะสมในการเป็นพื้นที่จัดการเรียนรู้ด้านการผลิตภาพยนตร์เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน และตอบวัตถุประสงค์ของโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการผลิตภาพยนตร์สั้นสร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรมอีสานครั้งนี้”

เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศที่ส่งทีมเข้าร่วมผลิตภาพยนตร์สั้นในปีนี้ ส่งทีมเข้าร่วมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 30 ทีม กว่า 200 ชีวิต ประกอบไปด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คณะวิทยาการสารสนเทศ  คณะศึกษาศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยสงขานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี) มหาวิทยาลัยศรีปทุม (วิทยาเขตขอนแก่น) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ( คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   

และที่ขาดไม่ได้ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากผู้กำกับแนวหน้าของวงการภาพยนตร์ไทยมาช่วยเป็นกรรมการตัดสินและให้เทคนิคแนวทางในการถ่ายทำหนังสั้นประกอบไปด้วย พี่อ๊อด บัณฑิต ทองดี นายกสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย พี่ปรัช  ปรัชญา ปิ่นแก้ว และพี่อุ๋ย นนทรี นิมิบุตร ที่ได้เข้าร่วมโครงการกับทางคณะฯมาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับรายละเอียดของการจัดกิจกรรม ในวันนี้ 11 สิงหาคม 2560 จะเป็นการชี้แจงแนวทาง รายละเอียดและข้อปฏิบัติต่างๆ วันที่ 12 สิงหาคม 2560 ที่มงานถ่ายทำหนังสั้นกลุ่มต่างๆจะแยกย้ายลงพื้นที่เพื่อถ่ายทำหนังให้แล้วเสร็จภายในวันนี้

จากนั้นวันที่ 13 สิงหาคม 2560 จะเป็นการตัดต่อหนังสั้นและในช่วงเย็นจะนำหนังสั้นทั้ง 30 เรื่องที่ผ่านกระบวนการตัดต่อมาฉาย ณ วัดศรีมงคล พร้อมทั้งมีการวิพากษ์ผลงานโดยสมาคมผู้กำกับและอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อเสนอแนะร่วมกัน และในวันที่ 14 สิงหาคม 2560 เป็นวันสุดท้ายของกิจกรรมจะมีพิธีปิดพร้อมทั้งมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าร่วมโครงการทุกๆท่าน

 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »