สนง.นโยบายและแผนฯขนส่งฯ มข. รับฟังแผนปฏิบัติการเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน

สนง.นโยบายและแผนการขนส่งฯ มข. จัดรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการศึกษาจัดทำ “แผนปฏิบัติการเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน” ครั้งที่3
อ่าน 209 ครั้ง
11 ส.ค. 2560    Jarunee Nuanboonma

     เมื่อวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมซาลอนเอ ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพมหานคร สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกันจัดการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 3 ของการดำเนินงานศึกษาต่อโครงการศึกษาจัดทำ “แผนปฏิบัติการเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน” นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา โดยมีนายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร นายชยธรรม์ พรหมศร รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร นายวิจิตต์ นิมิตรวานิช นักวิชาการขนส่งทรงคุณวุฒิ พร้อมทั้งผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมการขนส่งทางบก การทางพิเศษแห่งประเทศไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมควบคุมโรค สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ ซึ่งมีเข้าร่วมประชุมฯ ดังกล่าว กว่า 130 คน
     การประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อโครงการศึกษาจัดทำ “แผนปฏิบัติการเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน” ครั้งที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อได้รับทราบข้อมูลการศึกษา และสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น โดยการประชุมครั้งนี้ ได้แบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 เรื่องการบริหารจัดการและการตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุ กลุ่มที่ 2 เรื่องยานพาหนะ ถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย และกลุ่มที่ 3 เรื่องผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และช่วงสุดท้ายจะเป็นการนำเสนอผลสรุปจากการสัมมนากลุ่มย่อยแต่ละกลุ่ม ซึ่งนำไปสู่การจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนของกระทรวงคมนาคมของประเทศไทยต่อไป


 
 
 

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »