คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดโครงการ “ผลิตสัตว์น้ำและเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในชุมชน” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
อ่าน 340 ครั้ง
11 ส.ค. 2560    Anirut Sootinan

               วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ หนองน้ำสาธารณะหนองกอมเกาะ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย สาขาวิทยาศาสตร์การประมง  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ร่วมกับหน่วยงานในชุมชนหนองกอมเกาะ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ สถานศึกษาโรงเรียนในเขตชุมชนหนองกอมเกาะ และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดหนองคาย จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ในโครงการ “ผลิตสัตว์น้ำและเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในชุมชน” เฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ บึงหนองกอมเกาะ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย โดยได้ปล่อยพันธุ์ปลาจากสาขาวิทยาศาสตร์การประมง และได้รับความอนุเคราะห์พันธุ์ปลาจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดหนองคาย เช่น ปลานิล ปลานวลจันทร์ ปลายี่สกเทศ ปลาเล่ง ปลาดุกด้าน  รวมทั้งสิ้น 600,000 ตัว เพื่อเป็นแหล่งแพร่ขยายพันธุ์ และผลิตอาหารสัตว์น้ำของชุมชน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉัตรชัย ปรีชา ประธานหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์การประมง นายอุดร บุญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะอาจารย์ ครูบุคลากร นักศึกษา นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉัตรชัย ปรีชา ประธานหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์การประมง เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนได้มีการปล่อยพันธุ์ปลากลับคืนสู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติ เป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยเพิ่มปริมาณปลาให้แก่แหล่งน้ำโดยตรง ส่งผลให้หนองกอมเกาะมีผลผลิตปลาเพิ่มขึ้น เพียงพอต่อความต้องการใช้ประโยชน์ ตลอดจนสามารถคืนความหลากหลายของชนิดปลา ซึ่งจะรักษาสภาพความสมดุลย์ตามธรรมชาติของแหล่งน้ำอันจะนำมาซึ่งการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างยั่งยืนต่อไป

ข่าว : ปาณพล มีเพียร

ภาพ : อนิรุต สุทธินันท์,ปาณพล มีเพียร


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

Jul.
18
Jul.
20
ดูกิจกรรมทั้งหมด »