พีอาร์วิศวฯให้บริการวิชาการอบรมสร้างภาพลักษณ์องค์กรผ่าน Social Media

พีอาร์คณะวิศวฯ ให้บริการวิชาการ อบรมสร้าง Branding ภาพลักษณ์องค์กรผ่าน Social Media
อ่าน 153 ครั้ง
1 ก.ย. 2560    Jarunee Nuanboonma

     เมื่อวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2560 สำนักประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ กลยุทธ์การสร้าง Branding ภาพลักษณ์องค์กรผ่าน Social Media ภายใต้โครงการ กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อการสร้างภาพลักษณ์สู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 1 โดยมี รศ.ดร.ลัดดา ตันวาณิชกุล รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร 
     รศ.ดร.ลัดดา ตันวาณิชกุล รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เผยว่า ปัจจุบันการดำเนินการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในชีวิตประจำวันของคนโลกยุคดิจิตอล ซึ่งนอกจากจะเพิ่มความสะดวกในการติดต่อสื่อสารแล้ว ยังมีบทบาทในการกำหนดประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม  สื่อออนไลน์ จึงมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนพฤติกรรมการเสพข้อมูลข่าวสารของผู้คนในยุคปัจจุบัน ดังนั้นสำนักประชาสัมพันธ์ เล็งเห็นความสำคัญของการประชาสัมพันธ์ขององค์กรยุคใหม่ยุคดิจิตอล ที่จำเป็นต้องมีการทำการประชาสัมพันธ์แบบเชิงรุกเพื่อให้ตอบสนองต่อเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย อีกทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร  จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  “กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างภาพลักษณ์สู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 1”  ประจำปีงบประมาณ 2560 ขึ้น ในหัวข้อ กลยุทธ์การสร้าง Branding ภาพลักษณ์องค์กรผ่าน Social Media โดยได้เชิญ คุณเสกสรร เทิดสิริภัทร เจ้าของ Youtube Channel เสกสรร ปั้นYoutube มาบรรยายในหัวข้อ  “ทำวิดีโอง่ายๆ รายได้ตามมา” และคุณจารุณี  นวลบุญมา หัวหน้าสำนักประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บรรยายในหัวข้อ  เทคนิคสร้างคอนเทนต์ (ที่นักการตลาดออนไลน์ ไม่ได้บอก) และเทคนิคการสร้างผู้ติดตาม เพิ่มยอดไลค์ ยอดคลิก และยอดแชร์ ใน facebook  
     รศ.ดร.ลัดดา ตันวาณิชกุล  กล่าวต่อไปว่า โครงการนี้ จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจในการประชาสัมพันธ์ขององค์กรยุคใหม่ยุคดิจิตอล และมีความรู้และความเข้าใจการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เชิงรุก อาทิ กลยุทธ์การสื่อสารผ่านโซเซียลมีเดียในยุคดิจิตอล การสร้างภาพลักษณ์องค์กรจากออฟไลน์สู่ออนไลน์ ตลอดจนการเขียนคอนเท้นต์เพื่อสร้างการเรียนรู้ การรับรู้เกี่ยวกับกิจการต่างๆ ขององค์กร เพื่อสร้างผู้ติดตามหลักหมื่นหลักแสนในออนไลน์ ซึ่งจะทำให้ประหยัดงบประมาณในการทำการประชาสัมพันธ์และการตลาดได้อย่างมากมาย โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม 135 คน ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น ถือเป็นครั้งแรกของคณะ ที่ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในด้านการประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media เพื่อเป็นการบริการวิชาการองค์ความรู้ในงานประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมให้กับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยและบุคคลผู้สนใจทั่วไป หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการได้จัดกิจกรรมโครงการดังกล่าวในครั้งนี้ ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับคณะและเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดี พร้อมทั้งจะก่อเกิดความร่วมมือและเครือข่ายทางด้านงานประชาสัมพันธ์ระหว่างกันคณะวิศวกรรมศาสตร์และองค์กรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่นอนาคตต่อไปในอนาคต  
คลิกภาพกิจกรรม https://goo.gl/Squ2Cj


นางสาวจารุณี   นวลบุญมา/ข่าว

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

Jul.
04
ดูกิจกรรมทั้งหมด »