มข.แสดงผลงานวิจัย ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560

มหาวิทยาลัยขอนแก่น แสดงผลงานวิจัย ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560(Thailand Research Expo 2017)
อ่าน 661 ครั้ง
6 ก.ย. 2560    Jiraporn Pratomchai

         ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำนักวิจัย ร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2560  โดยมี  พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิด
         นอกจากนั้นเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย: Research University Network (RUN)ได้ร่วมแสดงผลงานวิจัย  โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล นำเสนอผลงานทั้ง 8 สถาบันของเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัยมาร่วมแสดงในงานดังกล่าว
         ทั้งนี้เครือข่ายวิจัยภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ได้จัดแสดงผลงานทั้งภาคบรรยายในหัวข้อเรื่อง วิจัยไขปัญหาเพื่อยุทธศาสตร์พื้นที่นำร่องภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยากรโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์  และนำเสนอในรูปแบบนิทรรศการ  เรื่อง การจัดการความรู้เมืองท่องเที่ยวเชิงธุรกิจไมซ์  จังหวัดขอนแก่น  สู่การเป็นศูนย์กลางประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดย ดร. ดลฤทัย  โกวรรธนะกุล
          นอกจากนี้ยังมีพิธีการมอบวุฒิบัตรจากพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี  ให้กับวิทยากรแม่ไก่  ซึ่งในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้ที่ได้รับวุฒิบัตรทั้งหมด 13 คน จากจำนวน 88 คน

 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »