คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการฝึกอบรม CHE QA Online

5 กันยายน 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการฝึกอบรม การใช้ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online)
อ่าน 250 ครั้ง
8 ก.ย. 2560    Yunyong Vangprecha

     เมื่อเช้าวันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ระหว่าง เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารพิเชฎฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพได้จัด โครงการฝึกอบรม การใช้ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน/เลขานุการหลักสูตร ในการกรอกข้อมูลระบบCHE QA Online และเพื่อฝึกปฏิบัติการกรอกข้อมูลรายงานผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตรในระบบCHE QA Online โดยคณะได้รับเกียรติจาก นายคมสัน พันธุ์ชัยเพชร เจ้าหน้าที่จากสำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ และ นางสาวณฐาภพ เสชัง หัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา ทำหน้าที่เป็นวิทยากร ซึ่งในส่วนของคณะ รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้ 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »