อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ให้บริการวิชาการด้านโคนม

7 กันยายน 2560 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ให้บริการวิชาการด้านโคนม
อ่าน 207 ครั้ง
8 ก.ย. 2560    Yunyong Vangprecha

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเทศบาลอัคคะคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย รศ.ส.พญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย สังกัดภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์ และ ผศ.น.สพ.ดร.ไชยพัศร์ ธำรงยศวิทยากุล สังกัดภาควิชาอายุรศาสตร์ ได้รับเชิญจากบริษัท พีแดรีไลน์ จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในด้านการจัดการดูแลสุขภาพโคนมและการจัดการระบบสืบพันธุ์ในฟาร์มโคนมที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยกลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงโคนมกลุ่มนี้ได้ดำเนินการเลี้ยงโคนมมาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดร้อยเอ็ด ผลจากการอบรมสัมมนาในครั้งนี้คาดว่าเกษตรกรจะสามารถนำไปใช้พัฒนาการเลี้ยงโคนมในฟาร์มของตนเองต่อไป 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »