ห้องสมุดจัดนิทรรศการภาพถ่ายจากช่างภาพระดับตำนานเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ

สำนักหอสมุดร่วมกับชมรมบุคลากรอาวุโส มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมนิทรรศการภาพถ่ายหมุนเวียน เพื่อเสริมบรรยากาศห้องสมุดให้มีชีวิตชีวา และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจเชิงสร้างสรรค์ให้กับผู้ใช้บริการ
อ่าน 255 ครั้ง
11 ก.ย. 2560    Nitiya Chumapai

สำนักหอสมุดร่วมกับชมรมบุคลากรอาวุโส มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมนิทรรศการภาพถ่ายหมุนเวียน เพื่อเสริมบรรยากาศห้องสมุดให้มีชีวิตชีวา และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจเชิงสร้างสรรค์ให้กับนักศึกษา และผู้ใช้บริการห้องสมุด จำนวน 37 ภาพ เป็นภาพเกี่ยวกับ “ชีวิตสองข้างทาง อาชีพสองข้างรถ” ภาพส่วนใหญ่เป็นภาพที่มีชีวิตและสะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนในทั้งในสมัยอดีตและปัจจุบัน โดย รองศาสตราจารย์สุวัฒน์ จิตต์ปราณีชัย ช่างภาพสมัครเล่นที่มีใจรักในการถ่ายภาพเป็นชีวิตจิตใจ ตั้งแต่สมัยวัยรุ่นจนถึงปัจจุบันท่านก็ยังมีความสุขกับการถ่ายภาพไม่มีหยุด โดยยังคงเดินทางไปทุกที่ที่มีโอกาส ทั้งยังมีจิตอาสา ถ่ายทอดความรู้ วิธีการต่าง ๆ ให้กับคนรุ่นหลัง ทุกวัยที่สนใจและร้องขอ ท่านจึงมีลูกศิษย์ทั่วสารทิศ ในการจัดนิทรรศการจะมีการจัดภาพถ่ายมาหมุนเวียน ปีละ 2 ครั้ง และกำหนดให้มีพิธีเปิดนิทรรศการอย่างเป็นทางการในวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560  เวลา 10.00-12.00 น. ณ โถงอาคาร 1 ชั้น 2 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พิธีเปิดเมื่อเวลา 10.00 น. ของวันที่ 11 กันยายน 2560  นางสาวจีรภา สิมะจารึก รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ สำนักหอสมุด กล่าวรายงานความเป็นมาของกิจกรรม ต่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลิขิต อมาตยคง  รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ประธานในพิธี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลิขิต อมาตยคง กล่าวถึง  รองศาสตราจารย์สุวัฒน์ จิตต์ปราณีชัย  ว่าท่านเป็นนักถ่ายภาพที่คร่ำหวอดในวงการมาช้านานเกือบ  5 ทศวรรษ จัดนิทรรศการเดี่ยวและร่วมแสดงในวาระสำคัญต่างๆ มาแล้วหลายครั้ง มีผลงานอันทรงคุณค่ามากมายที่สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทัศนียภาพ สิ่งแวดล้อม ที่หาชมได้ยากมากในปัจจุบัน เพราะเมื่อระยะเวลาผ่านไปเนิ่นนานสถานที่ที่ปรากฏในภาพได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว  รวมถึงถ่ายภาพกิจกรรมสำคัญๆของมหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่เป็นประจำ

ในงานนี้ยังมีความประทับใจจากลูกศิษย์ในการถ่ายภาพจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ (ศูนย์วิจัยออทิสติก) ของรองศาสตราจารย์สุวัฒน์ จิตต์ปราณีชัย มามอบดอกไม้และของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีต่ออาจารย์เนื่องในวาระการเปิดนิทรรศการเช่นนี้

นิทรรศการภาพถ่ายหมุนเวียนของ รองศาสตราจารย์สุวัฒน์ จิตต์ปราณีชัย ในครั้งนี้เป็นอีกครั้งที่ได้นำเสนอผลงานที่มีคุณค่าต่อศิลปะทางการถ่ายภาพเป็นอย่างยิ่ง เป็นประโยชน์ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาและชื่นชมต่อไป ท่านทุ่มเทอุทิศแรงกายแรงใจในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่อง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริม สนับสนุนให้งานศิลปะภาพถ่ายของท่านอาจารย์มาเสริมบรรยากาศห้องสมุดให้มีชีวิตชีวา สร้างแรงบันดาลใจเชิงสร้างสรรค์ให้กับนักศึกษา และผู้ใช้บริการห้องสมุด ผู้สนใจสามารถร่วมชมนิทรรศการภาพถ่ายหมุนเวียน ของ รองศาสตราจารย์สุวัฒน์ จิตต์ปราณีชัย ณ โถงอาคาร 1 ชั้น 2 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ภาพ/ข่าว : อัคริมา สุ่มมาตย์

 

 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »