บุคลากรมข.รับเชิญบรรยายการถ่ายภาพส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีต่อหน่วยงานรัฐ

กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้อบรมให้ความรู้หัวข้อ “ทักษะด้านการถ่ายภาพเพื่อประชาสัมพันธ์” แก่กำลังพลผู้ทำหน้าที่ตำแหน่งช่างถ่ายภาพของ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 8 ค่ายมหาศักดิพลเสพ
อ่าน 431 ครั้ง
11 ก.ย. 2560    Raviporn Saisaenthong

         เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560  นายบริพัตร ทาสี  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  กองสื่อสารองค์กร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้อบรมให้ความรู้หัวข้อ “ทักษะด้านการถ่ายภาพเพื่อประชาสัมพันธ์”  แก่กำลังพลผู้ทำหน้าที่ตำแหน่งช่างถ่ายภาพของ กองพันทหาร ราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 8 จำนวน 7 นาย  ณ  คลับเฮาส์  สนามกอล์ฟ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 8 ค่ายมหาศักดิพลเสพ  ตำบลโนนสะอาด  อำเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการถ่ายภาพและให้เกิดความชำนาญในตัวกำลังพลที่ทำหน้าที่ช่างถ่ายภาพหน่วยงาน

         นายบริพัตร ทาสี  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  กองสื่อสารองค์กร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยว่า  รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาแลกเปลี่ยน เผยแพร่ความรู้ด้านการถ่ายภาพซึ่งเป็นทักษะที่ตนเองถนัด ขณะเดียวกันยังได้แลกเปลี่ยนความรู้ และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรอีกด้วย  "การถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ มีลักษณะทั้งภาพถ่ายเชิงการสื่อสารเหตุการณ์   ภารกิจของผู้บริหาร การดำเนินงานขององค์การ  ฉะนั้นช่างภาพจำเป็นที่จะต้องถ่ายภาพให้สอดคล้องกับประเด็นที่ต้องการจะสื่อสารหรือรณรงค์ รวมถึงความสวยงามขององค์ประกอบภาพ  เพราะทุกภาพที่เผยแพร่ล้วนมีส่วนในการสร้างภาพลักษณ์ และความเข้าใจอันดีต่อองค์กร"

         ส.ท.ศิลา แววโคกสูง กองร้อยอาวุธเบาที่ 1 ผู้เข้ารับการอบรม  เผยว่า ตนเองรับหน้าที่เป็นช่างภาพของกองพัน  วันนี้ได้รับความรู้ในการถ่ายภาพในหลายประเด็น  ไม่ว่า จะเป็นการปรับกล้อง การจัดองค์ประกอบภาพเพื่อใช้ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์  การตกแต่งภาพเพื่อให้สวยงาม  หลังจากการอบรมในวันนี้จะนำความรู้  เทคนิคไปพัฒนางานของตนเอง  และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรต่อไป


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »