คณะเทคโนฯ ต้อนรับ ผอ.จากโครงการ USAC-

คณะเทคโนฯ ต้อนรับ ผอ.จากโครงการ USAC
Views 14
12 ก.ย. 2560    Patthama Thukkhane

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.อลิศรา เรืองแสง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลฤทธิ์ จุลมนต์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร อ.ดร.ณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนี อุริยะพงศ์สรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ อาจารย์ผู้แทนจากสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ให้เกียรติต้อนรับคุณฉายดรุณ ทิพวรรณ ผู้อำนวยการโครงการยูแสค (USAC: University Studies Abroad Consortium) ในการเดินทางมาเจรจาความร่วมมือด้านการเรียนการสอนระหว่างหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีและสถาบันอุดมศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งผลการเจรจาคาดว่าจะเกิดโครงการจากความร่วมมือในครั้งนี้ในไม่ช้า


Recent News

Read more »

Latest News

Latest News »

Recent KKU Newspaper

Read more »

Events Calendar

Read more »