คณะสัตวแพทยศาสตร์ ต้อนรับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยจำปาสัก สปป.ลาว

คณะสัตวแพทยศาสตร์ เปิดข้านต้อนรับอาจารย์ม.จำปาสัก Champasak University สปป.ลาว เข้าหารือแนวทางศึกษาต่อบัณฑิตศึกษาในฐานะศูนย์กลางการศึกษาต่อเนื่อง ให้บริการวิชาการแก่สังคมทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน
อ่าน 219 ครั้ง
13 ก.ย. 2560    Yunyong Vangprecha

          เมื่อช่วงเช้าวันอังคารที่ 12 กันยายน 2560   รศ.น.สพ.ดร. ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี พร้อมด้วย ผศ.สพ.ญ.ดร.กชกร ดิเรกศิลป์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ได้ให้การต้อนรับ Mr. Boualy Saphungthog และ Mr. Chantala Lazaphakdy อาจารย์จาก Faculty of Agriculture and Forestry, Champasak University สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ

           คณาจารย์จาก Faculty of Agriculture and Forestry, Champasak University สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่เดินทางมาในครั้งนี้   ได้เข้าหารือถึงแนวทางการศึกต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เนื่องด้วยคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ  Champasak University มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันมาเป็นระยะเวลานาน โดยในปี 2559 มี Miss Bamphen Keomoungkhoun นักศึกษาจาก Champasak University  ได้สำเร็จการศึกษาระดับในบัณฑิตศึกษาเป็นคนแรกจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

           การหารือแนวทางการศึกต่อในระดับบัณฑิตศึกษาระหว่าง Faculty of Agriculture and Forestry, Champasak University และคณะสัตวแพทยศาสตร์ในครั้งนี้  นอกจากได้กระชับสัมพันธ์ต่อกันแล้ว  ยังได้มีแนวทางร่วมกันในการส่งเสริมและยกระดับวิชาชีพด้านการสัตวแพทย์ให้แก่บุคลากรจาก Champasak University เพื่อให้มีความเข้มแข็งทางวิชาชีพสัตวศาสตร์ และมุ่งสู่ความเป็นสากลให้มากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามพันธกิจของคณะสัตวแพทยศาสตร์ในการเป็นศูนย์กลางการศึกษาต่อเนื่อง และให้บริการวิชาการแก่สังคม ในประเทศและภูมิภาคอาเซียน


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »