อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมเป็นวิทยากรอบรมการเลี้ยงแพะที่ สปป.ลาว

ระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2560 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมเป็นวิทยากรอบรมการเลี้ยงแพะที่ สปป.ลาว เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการส่งเสริมการเลี้ยงแพะ ฯลฯ
อ่าน 131 ครั้ง
13 ก.ย. 2560    Yunyong Vangprecha

     ในระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา อ.สพ.ญ.ดร.ศริญญา ฤกษ์อยู่สุข สังกัดภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญจากสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำหน้าที่เป็นวิทยากรในการอบรมการเลี้ยงแพะในโครงการ “ความร่วมมือทางวิชาการบูรณาการองค์ความรู้ด้านส่งเสริมศักยภาพการเลี้ยงแพะในสถานศึกษาและการบริหารสถานศึกษา” ณ วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้ จำปาสัก แขวงจำปาสัก สปป.ลาว เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการส่งเสริมการเลี้ยงแพะ และวางแนวทางในการจัดการเลี้ยงแพะในวิทยาลัย และการถ่ายทอดองค์ความรู้ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารองค์กรสู่การเป็นองค์กรที่ดีต่อไป อนึ่ง โครงการนี้เป็นโครงการที่สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ทำความร่วมมือกับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และประชาคมอาเซียน ปีงบประมาณ 2560


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »