มข. เปิดบ้านต้อนรับ ร.ร.มหาไถ่ศึกษา เยี่ยมชมดูงานคณะดัง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้อนรับคณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกว่า 100 คน เยี่ยมชมดูงานคณะดัง ณ ห้องประชุมกองสื่อสารองค์กร
อ่าน 290 ครั้ง
13 ก.ย. 2560    Jiraporn Pratomchai

      เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560  กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดบ้าน นำครู นักเรียน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ศึกษาดูงาน โดยมี นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับและนำเข้าเยี่ยมชมบรรยากาศการเรียนการสอน การรับเข้าศึกษาต่อจาก 6 คณะดังในฝัน ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะทันตแพทยศาสตร์, คณะศึกษาศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์ และปิดท้ายด้วยคณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้และเข้าใจความหลากหลายของแต่ละคณะดังในฝัน เพื่อนำไปใช้ในการการเตรียมความพร้อมและการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
      นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการดำเนินงานเพื่อสังคม ผ่านยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน  ประกอบด้วย Green and Smart Campus มีการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาดที่คำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  Excellence Academy มีความเป็นเลิศทางศิลปะวิทยาการ  Culture and Care Community มีความห่วงใยและดูแลชุมชน รวมทั้งส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม และ Creative Economy and Society เป็นองค์กรที่สร้างองค์ความรู้ตามพันธกิจสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเชิงสร้างสรรค์
       “การดำเนินงานเพื่อสังคมทั้ง 4 ด้านนี้ นอกจากจะมุ่งเน้นพัฒนาการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศแล้ว ยังเป็นการพัฒนาบุคลากรทุกคนออกไปรับใช้สังคม โดยนำโจทย์วิจัยมาจากปัญหาที่เกิดขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เพื่อพัฒนาวิจัย และนำไปยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของคนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ทั้งนี้ยังมุ่งเน้นการต่อยอดศิลปวัฒนธรรม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาวอีสานให้มั่นคงสืบไป  ฉะนั้นการมาศึกษาดูงานครั้งนี้จึงเกิดประโยชน์โดยตรงกับนักเรียน ให้สามารถเลือกเรียนตามความสนใจของตนเอง  โดยมั่นใจว่าหากนักเรียนก้าวเข้ามาศึกษาในรั้วกัลปพฤกษ์แห่งนี้ จะสามารถนำความรู้ที่ได้ในมหาวิทยาลัย ไปรับใช้สังคมได้อย่างแท้จริง”  ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร กล่าวทิ้งท้าย 

 

ภาพ : อรรถพล ฮามพงษ์  


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

Jul.
18
Jul.
20
ดูกิจกรรมทั้งหมด »