อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมเป็นวิทยากรอบรมด้านการผสมเทียมฯ

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา อ.น.สพ.ดร.ศักดิ์ศิริ ศิริเสถียร อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมเป็นวิทยากรอบรมด้านการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ
อ่าน 135 ครั้ง
13 ก.ย. 2560    Yunyong Vangprecha

     เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา อ.น.สพ.ดร.ศักดิ์ศิริ ศิริเสถียร สังกัดภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญจากศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ ราชบุรี ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เทคโนโลยีชีวภาพกับการพัฒนาปศุสัตว์ไทย”ในการจัดประชุมสัมมนา เรื่อง “เทคโนโลยีชีวภาพกับการพัฒนาปศุสัตว์ไทย” ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมราชศุภมิตร(RS Hotel) อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยการจัดประชุมสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาได้รับทราบและรับรู้เกี่ยวกับความรู้ใหม่ๆทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพในการพัฒนาปศุสัตว์เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยผู้เข้าร่วมรับการอบรมประกอบด้วยนักวิจัยและผู้ปฏิบัติงานเทคโนโลยีชีวภาพของสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ จำนวน 80 คน


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »