คณะสัตวแพทย์ มข.ยินดีกับนักศึกษาที่มีผลการเรียนสูงสุดของแต่ละชั้นปีฯ

31 สิงหาคม 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่มีผลการเรียนสูงสุดของแต่ละชั้นปีและนักศึกษากิจกรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559
อ่าน 301 ครั้ง
13 ก.ย. 2560    Yunyong Vangprecha

     ในช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ในพิธีไหว้ครูคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560  ณ ห้องประชุมประจักษ์ พัวเพิ่มพูนศิริ อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ได้แสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 2-6 ที่มีผลการเรียนดีเด่นได้รับคะแนนเฉลี่ยสูงสุดของแต่ละชั้นปี และนักศึกษากิจกรรมยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2559 โดยนักศึกษาที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม ชั้นปีที่ 2 ได้แก่ นศ.สพ.นางสาวศนิ  พุฒนอก คะแนนเฉลี่ย 3.94 นักศึกษาที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม ชั้นปีที่ 3 ได้แก่ นศ.สพ.วริศรา  ว่องวัฒนากูล คะแนนเฉลี่ย 3.77 นักศึกษาที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม  ชั้นปีที่ 4 ได้แก่ นศ.สพ.กัลยรัตน์  มโนภินิเวศ คะแนนเฉลี่ย 3.76 นักศึกษาที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม ชั้นปีที่ 5 ได้แก่ นศ.สพ.ชิติพัทธ์  คราวจันทึก คะแนนเฉลี่ย 3.82 นักศึกษาที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม ชั้นปีที่ 6 ได้แก่ นศ.สพ.พรพิรุณ  ชาวสวนงาม คะแนนเฉลี่ย 4.00  และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลกิจกรรมดีเด่น ได้แก่ นศ.สพ.วีรยุทธ์ แสนอาจ นักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 6 นอกจากนั้น นศ.สพ.พรพิรุณ  ชาวสวนงาม ยังได้รับเกียรติเป็นนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นของคณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้ารับมอบโล่จากท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย ในพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในช่วงเช้าของวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 ด้วย  คณะขอร่วมแสดงความชื่นชมกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลทุกคนมา ณ โอกาสนี้


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »