ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ "ทุนการศึกษาต่อ ณ ประเทศฝรั่งเศส"-

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ทุนการศึกษาต่อ ณ ประเทศฝรั่งเศส"
Views 12
14 ก.ย. 2560    Wadinlada Thuratham

ขอเรียนเชิญนักศึกษา บุคลากร อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ทุนการศึกษาต่อ ณ ประเทศฝรั่งเศส" ทั้งระดับปริญญาตรี โท เอก และวิจัย ซึ่งจัดโดย Campus France สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
ในวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร HS05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
ฟรี!! โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://goo.gl/forms/wZXlA50yGceZMZUe2

 


Recent News

Read more »

Latest News

Latest News »

Recent KKU Newspaper

Read more »

Events Calendar

Read more »