คณะทันตแพทย์ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนแนะแนวทางศึกษาต่อ

คณะทันตแพทย์ เปิดต้อนรับคณะครูและนักเรียนแนะแนวทางการตัดสินใจแก่นนักเรียนในระดับอุดมศึกษาต่อไปในอนาคต
อ่าน 147 ครั้ง
14 ก.ย. 2560    Ying Poshuwan

 
         ผศ.ทพญ.กุลวรา ธาริยะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์ นำทีมบุคลากรให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 67 คน ในโอกาสเข้าพบและเยี่ยมชมคณะ พร้อมรับข้อมูลด้านวิชาการเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา
           เริ่มต้นกิจกรรมการต้อนรับด้วยการบรรยายถึงสัดส่วนของจำนวนรับนักศึกษาทันตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยในปีนี้จะรับเข้าศึกษาต่อทั้งหมด 68 คน  ซึ่งการรับรอบที่ 1 เป็นการรับนักศึกษาด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน ภายใต้โครงการผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)  จำนวน 3 คน  รอบที่ 2 เป็นการรับในระบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือปฏิบัติ (สทศ.จัดสอบ) ภายใต้โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยขอนแก่น  จำนวน  40  คน  รอบที่ 3 เป็นการรับนักศึกษาจากการรับตรงร่วมกัน (กสพท.) จำนวน 15  คน  รอบที่ 4 เป็นการรับสมัครในรอบ Admission  จำนวน 10  คน นอกจากยังมีกลุ่มรุ่นพี่นักศึกษาทันตแพทย์มาให้คำแนะนำทั้งการจัดเวลาในการอ่านหนังสือ เทคนิคการทำข้อสอบ การใช้เวลาผ่อนคลาย ประกอบด้วย นทพ.เพิ่มศักดิ์ พรอรรถพันธ์ (พี่เพิ่ม)  นทพ.วรพนธ์ โชควัฒน์วิกุล (พี่ณัฐ)  นทพ.ณัฐธริการ์ ซึ่งสัมปทาน (พี่ณัฐ) และ นทพ.ศุภณัฐ  ศุภเมธีวรกุล (พี่อ้อย) บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ หลังจากนั้น ได้แบ่งกลุ่มพาน้องๆ เดินเยี่ยมชมคณะ ได้แก่ คลินิกตรวจและบำบัดฉุกเฉิน โรงพยาบาลทันตกรรม โดยมี ทพ.ชยวรรธก์ อนันต์สุชาติกุล พร้อมผู้ช่วยทันตแพทย์ในคลินิกให้ความรู้เบื้องต้นพร้อมสาธิตเครื่องมือทันตแพทย์และการใช้งานแต่ละชิ้น หลังจากนั้นพาน้องเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางทันตกรรม โดยมี อาจารย์ประจำวิชาภาควิชาทันตกรรมบูรณะ และคุณกัญญาภัค ไชยชุมพล หัวหน้าห้องปฏิบัติการ เป็นผู้นำเยี่ยมชม หลังจากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมชมห้องสมุดสมนึก พูนทรัพย์  โดยมีคุณเดชศักดิ์ ศานติวิวัฒน์ บรรณารักษ์ประจำ ให้การต้อนรับและแนะนำข้อมูลหนังสือต่างๆ อีกด้วย
        คณะทันตแพทยศาสตร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับน้องๆ ในการตัดสินใจเลือกทางเดินชีวิตด้านการศึกษาได้อย่างเหมาะสมกับความต้องการ และความสามารถของตัวเองในระดับอุดมศึกษาและจบไปเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์และรับใช้สังคมต่อไปในอนาคต
 
 
 
 

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »