อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมออกโครงการแก้จนฯ จังหวัดขอนแก่น

12 กันยายน 2560 ผศ.น.สพ.เสรี แข็งแอ อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมออกโครงการแก้จนฯ จังหวัดขอนแก่น
อ่าน 155 ครั้ง
14 ก.ย. 2560    Yunyong Vangprecha

     เมื่อวันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา คณาจารย์และบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.น.สพ.เสรี แข็งแอ รองคณบดีฝ่ายบริหารได้ร่วมออกโครงการติดตามความคืบหน้าของโครงการแก้ไขความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในพื้นที่ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น โดยโครงการนี้เป็นโครงการที่สำนักงานประสานความร่วมมือมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ดำเนินการขึ้นโดยได้ดึงเอาความรู้ความเชี่ยวชาญจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยจากส่วนงานต่างๆร่วมทำงานกันในรูปแบบของการบูรณาการ โดยมียุทธศาสตร์ที่สำคัญได้แก่ สร้างความมั่นคงทางอาหาร พลังงานและน้ำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เสริมสร้างสุขภาพชุมชน พัฒนาองค์กรชุมชน และ พัฒนาสวัสดิการชุมชน 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

Jul.
04
ดูกิจกรรมทั้งหมด »