มข.จัดสอบข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี 2560

สำนักบริการวิชาการ มข. จัดสอบข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี 2560 ในวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 ขอนแก่น จำนวน 30,532 คน ในจังหวัดขอนแก่น และมหาสารคาม
อ่าน 298 ครั้ง
14 ก.ย. 2560    Prapaporn Khanchai

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ พรามณ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ประธานคณะกรรมการเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย (คบอ.) เป็นประธานประชุมชี้แจงการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมดุสิตา ชั้น 5 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ พรามพันธุ์ เปิดเผยว่า "เครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย (คบอ.) มีสถาบันอุดมศึกษาทั่วไปประเทศเป็นสมาชิก จำนวน 38 สถาบัน ได้รับการประสานจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการจัดสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 ทั่วประเทศ มีจำนวนทั้งสิ้น 627,975 คน สำนักบริการวิชาการ มข. รับผิดชอบกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 ขอนแก่น จำนวนผู้เข้าสอบ 30,532 คน เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของการจราจรจึงได้กระจายสนามสอบไปจังหวัดมหาสารคามด้วย ดังนี้ จังหวัดขอนแก่น 1) ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 4,282 คน 2) โรงเรียนกัลยาณวัฒน์ 1,750 คน 3) โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1,925 คน 4) โรงเรียนขามแก่นนคร 1,960 คน 5) โรงเรียนนครขอนแก่น จำนวน 1,575 คน 6) โรงเรียนสนามบิน 1,680 คน 7) โรงเรียนวัดกลาง 1,925 คน 8) โรงเรียนน้ำพองศึกษา จำนวน 2,275 คน 9) โรงเรียนบ้านไผ่ ขก.5 จำนวน 1,855 คน 10) โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จำนวน 1,960 คน จังหวัดมหาสารคาม 11) โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรพ์ 1,960 คน 12) โรงเรียนสารคามพิทยาคม 2,100 คน 13) โรงเรียนหลักเมืองพิทยาคม 2,135 คน และ 14) โรงเรียนผดุงนารี จำนวน 3,150 คน
           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักพงษ์ เพชรคำ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แจ้งว่า "ขอความร่วมมือชาวจังหวัดขอนแก่น และชาวจังหวัดมหาสารคาม ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าสอบซึ่งเป็นลูกหลานในจังหวัดของเรา และเพื่อลดปัญหาการจารจรโปรดเลี่ยงเส้นทางที่มีสนามสอบดังกล่าวด้วย" สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โทร. 043 348 983


 

ภาพ : ชาลี พรหมอินทร์
ข่าว : ส่วนประชาสัมพันธ์
สำนักบริการวิชาการ


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »