ครอบครัวศิษย์เก่า มข. มอบทุนการศึกษา 100,000 บาท-

คุณดุสิต โคตรวงษา และ คุณปริศนา โคตรวงษา ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 11 มอบทุนการศึกษา 100,000 บาท แก่คณะเกษตรศาสตร์ 50,000 บาท และ กองกิจการนักศึกษา 50,000 บาท เพื่อจัดสรรแก่นักศึกษา
Views 11
14 ก.ย. 2560    Passakorn Tuaprakhon

คุณดุสิต โคตรวงษา ศิษย์เก่า มข. รุ่นที่ 11 คณะเกษตรศาสตร์ และ คุณปริศนา  โคตรวงษา ศิษย์เก่า มข. รุ่นที่ 11 คณะศึกษาศาสตร์  มอบทุนการศึกษา 100,000 บาท แก่คณะเกษตรศาสตร์ 50,000 บาท และ กองกิจการนักศึกษา  50,000 บาท เพื่อจัดสรรแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  โดย มอบหมายให้ รศ.ดร.วีระศักดิ์  ศักดิ์ศิริรัตน์  เป็นตัวแทนมอบเงิน แก่ รศ.ดร.มนต์ชัย  ดวงจินดา  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และ นายภาคภูมิ  ทิทา  รักษาการแทนผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา  เพื่อจัดสรรทุนแก่นักศึกษาต่อไป  ทั้งนี้ ครอบครัวโคตรวงษา ได้มอบทุนการศึกษาแก่มหาวิทยาลัยเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี  จึงขอขอบคุณ มา  ณ  โอกาสนี้


Recent News

Read more »

Latest News

Latest News »

Recent KKU Newspaper

Read more »

Events Calendar

Read more »