คณะสัตวแพทย์ มข.ร่วมยินดีกับบุคลากรเข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ-

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรเนื่องในโอกาสเข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา
Views 12
14 ก.ย. 2560    Yunyong Vangprecha

เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ  คณบดี ได้เข้าร่วมพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เข้าร่วมพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร ประกอบด้วย

1.       รศ.สพ.ญ.ดร.ฟ้าน่าน  สุขสวัสดิ์                  เครื่องราชอิสริยาภรณ์      เหรียญจักรพรรดิมาลา

2.       นายพงศ์พันธุ์  พงษ์สะพัง                         เครื่องราชอิสริยาภรณ์      เหรียญจักรพรรดิมาลาทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

3.       นางพรรณอร  รักสนิท                              เครื่องราชอิสริยาภรณ์      เหรียญจักรพรรดิมาลา

4.       นางสุดารัตน์  บัวทวน                              เครื่องราชอิสริยาภรณ์      เหรียญจักรพรรดิมาลา

5.       นางสุธาทิพย์  วัฒนชัย                             เครื่องราชอิสริยาภรณ์      เหรียญจักรพรรดิมาลา

6.       นางสุพรรณี  ปูนอน                                 เครื่องราชอิสริยาภรณ์      เหรียญจักรพรรดิมาลา

คณะขอร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรทุกๆท่านที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความรู้ ความสามารถ สร้างคุณประโยชน์ให้แก่คณะและมหาวิทยาลัย ตลอดจนให้บริการแก่ประชาชนอย่างดีเสมอมา จนนำมาซึ่งการได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในครั้งนี้ ถือเป็นเกียรติประวัติแก่ชีวิตการทำงานสืบไป


Recent News

Read more »

Latest News

Latest News »

Recent KKU Newspaper

Read more »

Events Calendar

Read more »