อธิการบดี มข. มั่นใจ! ระบบ ThaiCOC เป็นประโยชน์ต่อประชนและประเทศชาติ

มข. MOU. กับสำนักงานเขตสุขภาพที่9กระทรวงสาธารณสุข พัฒนาระบบ ThaiCOC มีทีมแพทย์และสาธารณสุขกว่า5,000 คน ที่ใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง ช่วยเหลือผู้ป่วยมากกว่าแสนราย/ปี
อ่าน 610 ครั้ง
15 ก.ย. 2560    Boripat Tasee

                มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนาระบบสารสนเทศทางการแพทย์ โปรแกรมระบบส่งต่อข้อมูลและการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ในชื่อว่า ThaiCOC (Thai Continuity of Care) ให้เป็นโมดูลหนึ่งใน Thai Care Cloud ทั้งนี้ Thai Care Cloud เป็นระบบที่มุ่งพัฒนาให้เป็นสารสนเทศสุขภาพแห่งชาติ หรือ nHIS (National Health Information System) ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตรจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 กระทรวงสาธารณสุข โดยนายแพทย์สมคิด สุริยเลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ถิ่นคำรพ ผู้อำนวยการศูนย์จัดการและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ลงนามเป็นพยาน ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากนายแพทย์ชัยสิทธิ์ มัทวานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ และแขกผู้มีเกียรติ ที่ให้ความสนใจอย่างเนืองแน่น ณ ห้องสารสิน อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่  11 กันยายน 2560  

                รองศาสตรจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย กล่าวว่า “สิ่งที่น่ายินดียิ่ง คือ ThaiCOC ได้รับการนำไปใช้ในการส่งต่อข้อมูลและการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน ในเขตสุขภาพที่ 9 อันประกอบด้วย จ.นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และ สุรินทร์ บังเกิดประโยชน์จนเป็นที่ประจักษ์ จนได้รับการยอมรับนำไปใช้งานอย่างกว้างขวางในเขตสุขภาพอื่นๆ ในอีกหลายจังหวัด โดยในระยะเวลาเพียงปีเดียวนั้น ยังผลให้ผู้ป่วยที่อยู่ในข่ายต้องส่งต่อเพื่อดูแลต่อเนื่องที่บ้านจำนวนกว่าแสนราย ได้รับการดูแล มีบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขกว่า 5,000 คน ใช้งาน ThaiCOC ตลอด 24 ชั่วโมง ผลดังกล่าว นับเป็นความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาส 50 ปี แห่งการอุทิศตนเพื่อสังคม”

                อย่างไรก็ตาม ขอบข่ายกลุ่มผู้ใช้งาน ThaiCOC ยังมีอีกจำนวนมาก อีกทั้งจำนวนผู้ป่วยที่ต้องได้รับการส่งต่อเพื่อรับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ยังมีอีกหลายล้านคน ทั้งในปัจจุบัน และนับวันมีมากขึ้นในอนาคต จึงยังมีพันธกิจที่คณะทำงานจากทั้งสองสถาบัน ต้องร่วมมือกันทำงานอย่างหนัก และต่อเนื่องยาวนาน เพื่อให้ระบบสารสนเทศดังกล่าว มีประสิทธิภาพ บังเกิดประสิทธิผล มีความยั่งยืน ให้ได้รับการใช้งาน ในการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างหน่วยงานอย่างไร้รอยต่อ และให้การดูแลผู้ป่วยอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม ทั่วทั้งประเทศไทย

                มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เล็งเห็นความสำคัญ และประโยชน์ของระบบสารสนเทศดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง จึงยินดียิ่ง ที่มีพิธีลงนามลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการขึ้นในวันนี้ ระหว่างสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 กระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในความร่วมมือนี้ ตนมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า ระบบสารสนเทศที่เกิดขึ้นจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ และประชาชน อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน อย่างแน่นอนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวในท้ายที่สุด

                การมี ThaiCOC ขึ้นใน Thai Care Cloud นับเป็นพัฒนาการอีกก้าวหนึ่งในความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากโมดูล ThaiCOC แล้ว ยังมีโมดูลอื่นๆ ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นจากสาขาความเชี่ยวชาญต่างๆ ด้านสุขภาพจำนวนมาก หนึ่งในนั้นคือโมดูล CKDNET ของโครงการป้องกันและชะลอโรคไตเรื้อรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ ในโอกาส 50 ปี แห่งการอุทิศตนเพื่อสังคม


ข่าว/ภาพ: บริพัตร ทาสี 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

Jul.
18
Jul.
20
ดูกิจกรรมทั้งหมด »