คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการค่ายอบรมการถ่ายภาพ ประจำปีการศึกษา 2560

7 ตุลาคม 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการค่ายอบรมการถ่ายภาพ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักศึกษาที่สังกัดชุมนุมทุกชั้นปีได้รู้และเข้าใจถึงเทคนิคและวิธีการถ่ายภาพที่ถูกต้อง
อ่าน 182 ครั้ง
10 ต.ค. 2560    Yunyong Vangprecha

     เมื่อวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ สวนสัตว์ขอนแก่น อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยชุมนุมถ่ายภาพ สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมการถ่ายภาพ ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่สังกัดชุมนุมทุกชั้นปีได้รู้และเข้าใจถึงเทคนิคและวิธีการถ่ายภาพที่ถูกต้อง ตลอดจนฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพจากสถานการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ โดยกิจกรรมดังกล่าวนี้นอกจากจะเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้ว ยังใช้เป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์กรหรือหน่วยงานภายหลังจากการสำเร็จการศึกษาได้ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ผศ.น.สพ.ดร.วีระพล ทวีนันท์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ และมีนักศึกษาชั้นปีต่างๆที่สังกัดชุมนุมฯ เข้าร่วม ประมาณ 30 คน 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

Jul.
18
Jul.
20
ดูกิจกรรมทั้งหมด »