มข.จัดนิทรรศการ “เสด็จฟ้า สถิตไทย” รวมกว่าพันภาพ ร.9 จากดวงใจพสกนิกร

สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดนิทรรศการ “เสด็จฟ้า สถิตไทย” ธ สถิตในดวงใจ ตราบนิจนิรันดร์ แสดง พระบรมสาทิสลักษณ์ ในหลวงรัชกาลที่ 9 กว่า 1,299 ผลงาน ที่พสกนิกรชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น และชาวจังหวัดขอนแก่น น้อมใจกันจัดขึ้นณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ่าน 1,253 ครั้ง
11 ต.ค. 2560    Raviporn Saisaenthong

          เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 09.09 น. สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดพิธีเปิดนิทรรศการ “เสด็จฟ้าสถิตไทย” ธ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์โดยมี รศ. ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานการเปิดงาน  รศ. ดร. เกรียงไกร กิจเจริญรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัย คณาจารย์  นักศึกษา  นักเรียน  ร่วมพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก ณ หอศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
          นิทรรศการแสดงผลงาน “เสด็จฟ้าสถิตไทย” ธ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ เป็นนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยการแสดงผลงานศิลปะภาพวาดในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พสกนิกรชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น และชาวจังหวัดขอนแก่นน้อมใจกันจัดขึ้นเพื่อแสดงความไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งผลงานดังกล่าวเคยติดตั้งผลงานบนเจดีย์เสด็จฟ้าสถิตไทยริมบึงสีฐานมหาวิทยาลัยขอนแก่นระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2559 - มกราคม 2560 ที่ผ่านมา
          รศ. ดร. เกรียงไกร  กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวว่า ในช่วงเดือนตุลาคมเป็นช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจึงได้นำผลงานศิลปะจากเจดีย์เสด็จฟ้าสถิตไทยมาจัดแสดงภายในห้องแสดงนิทรรศการหอศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกครั้งหนึ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  และ เผยแพร่พระราชกรณียกิจที่ก่อประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างหาที่สุดมิได้
         “ตลอดพระชนชีพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มหิตลาธิเบศรามาธิบดี  จักรีนฤบดินทร  สยามมินทราธิราช  บรมนาถบพิตร  ทรงเป็นผู้มีพระมหากรุณาธิคุณเอนกอนันต์ต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า  ด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่เมตตาและคำนึงถึงประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยเป็นหลัก ดังพระปฐมบรมราชโองการ เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม  เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามและเป็นที่ปรากฏชัดว่าได้ทรงยึดมั่นในพระราชปณิธานนี้มาโดยตลอดฉะนั้นนิทรรศการครั้งนี้ จึงจัดขึ้นภายใต้แนวคิด ในหลวงของปวงชนชาวไทย โดยไม่จำกัดเทคนิคในการนำเสนอ”รศ. ดร. เกรียงไกร กล่าว
          รศ. ดร. กิตติชัยไตรรัตนศิริชัย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 70 ปีที่ทรงครองสิริราชสมบัติ  นับเป็นปีทองของพสกนิกรชาวไทยที่ได้อยู่ใต้ร่มพระบารมีของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ  นิทรรศการครั้งนี้จึงเป็นการนำพระบรมสาทิสลักษณ์  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนประชาชนชาวขอนแก่น รวมใจวาดขึ้นเพื่อแสดงความอาลัย และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่จะจารึกอยู่ในดวงใจของพี่น้องประชาชนตลอดไป
          พระบรมสาทิสลักษณ์  จำนวนทั้งสิ้น 1,299 ผลงาน  ในนิทรรศการครั้งนี้ ล้วนสะท้อนถึงความรักความผูกพันที่ปวงชนชาวไทยมีต่อพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รัก  พระราชจริยวัตรพระราชกรณียกิจทุกอย่างที่ปรากฏบนผ้าใบขนาด 9x9 นิ้ว ล้วนประจักษ์ชัดถึงความจงรักภักดีและพร้อมจะเป็นข้ารองพระบาทให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างเต็มหัวใจนอกจากนี้ยังเชื่อมั่นว่า ประชาชนที่มาชมงานจะสัมผัสได้ถึงพลังแห่งความรัก ความจงรักภักดี  ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและจะก่อเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการน้อมนำพระบรมราโชวาทพระราชดำรัสพระราชดำริที่เคยได้พระราชทานไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติตนเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขทั้งต่อตนเอง และพัฒนาประเทศชาติสืบไป” รศ. ดร. กิตติชัย กล่าว
           นางสาวอรพรรณ นันจินดา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  เผยถึงความรู้สึกที่ผลงานตนเองได้จัดแสดงในนิทรรศการว่า รู้สึกตื้นตันใจที่ผลงานภาพวาด ๙ เป็นส่วนหนึ่งในนิทรรศการที่แสดงออกถึงความรัก ความจงรักภักดี ที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวง รัชกาลที่๙  และแม้ว่าตนเองจะเป็นเยาวชนรุ่นใหม่มีชีวิตในช่วงปลายรัชสมัย แต่การได้เห็นพระราชกรณียกิจต่างๆ จากสื่อทุกแขนงทำให้ทราบว่า พระองค์ท่านทรงงานหนักตั้งแต่ขึ้นครองราชย์เพื่อให้ประชาชนชาวไทยทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดี
          “ในฐานะนักศึกษาที่จะประกอบวิชาชีพครู  เคยได้ยินเรื่องเล่าระหว่างที่ว่าพระองค์เคยมีพระราชปฏิสันถารกับครูบนดอยว่า ขอฝากเด็กๆไว้กับครูด้วยนะ   ทำให้เรารู้สึกว่าต้องทุ่มเท ตั้งใจ สืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน  เพื่อให้สิ่งที่พระองค์ทำมาตลอด ยังคงอยู่และเป็นรากฐานให้คนรุ่นใหม่พัฒนาประเทศชาติไทยต่อไป”นางสาวอรพรรณกล่าวทิ้งท้าย
           ผู้ที่สนใจสามารถ ชมนิทรรศการ “เสด็จฟ้า สถิตไทย” ธ สถิตในดวงใจ ตราบนิจนิรันดร์  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 8.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ หอศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าว/ภาพ : รวิพร สายแสนทอง


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

Jul.
18
Jul.
20
ดูกิจกรรมทั้งหมด »