คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ฯ เข้าร่วมงานบูทแคมป์ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้เข้าร่วมโครงการอบรมงานบูทแคมป์ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ทางการเงิน
อ่าน 674 ครั้ง
12 ต.ค. 2560    Anirut Sootinan

               เมื่อวันที่ 6 - 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560 นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้เข้าร่วมโครงการอบรมงานบูทแคมป์ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ทางการเงินซึ่งช่วงที่ 1 ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) กรุงเทพมหานคร โดย เป็นการร่วมมืออย่างเป็นทางการจากธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) สมาคมธนาคารไทย บริษัท McAfee Thailand บริษัท Symantec Thailand, บริษัท IBM และบริษัท RSA ซึ่งจัดอบรมให้ความรู้แก่นิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ รวม 60 คน โดยได้รับความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายหน่วยงาน ทางอาจารย์ ดร. ศรัญญา กัลย์จาฤก ผู้นำนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เข้าร่วมโครงการ จำนวน 3 คน ประกอบไปด้วยนายชยังกูร โตนา รหัสนักศึกษา 593410002-7 นายนพัทธ์ ศรีจันทพงศ์ รหัสนักศึกษา 593410051-4 และนายพงศธร กิตติเคนา รหัสนักศึกษา 593410056-4    

ผลการเข้าร่วมโครงการ

               นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ได้ร่วมกลุ่มกับนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น ๆ โดยนักศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศ ลำดับที่ 1 เป็นจำนวน 2 รางวัลได้แก่

1. นายนพัทธ์ ศรีจันทพงศ์ นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ได้เข้าร่วมกลุ่มกับนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น ได้รับรางวัลที่ 1 การออกแบบด้านความปลอดภัยให้กับระบบบริการออนไลน์ (สำหรับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย) เงินรางวัล 10,000 บาท

2. นายพงศธร กิตติเคนา นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ได้เข้าร่วมกลุ่มกับนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น ได้รับ รางวัลที่ 1 การออกแบบด้านความปลอดภัยให้กับระบบบริการออนไลน์ (สำหรับธนาคาร) เงินรางวัล 10,000 บาท 

ข่าว :  ดร.ศรัญญา กัลย์จาฤก

ภาพ : https://www.facebook.com/bankofthailandofficial/posts/518828755133223?pnref=story


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

Jul.
18
Jul.
20
ดูกิจกรรมทั้งหมด »