ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา “Erasmus Seminar & Info Day”

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา “Erasmus Seminar & Info Day”
อ่าน 317 ครั้ง
12 ต.ค. 2560    Wadinlada Thuratham

กองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับคณะผู้แทนสหภาพยุโรป ประจำประเทศไทยเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานสัมมนา “Erasmus Seminar & Info Day” เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้สนใจ ได้รับทราบข้อมูลโครงการทุนการศึกษาต่างๆของสหภาพยุโรป ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 กองวิเทศสัมพันธ์ จึงใคร่ขอเชิญจารย์ นักวิจัย บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา “Erasmus Seminar & Info Day” ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้

1. กิจกรรมช่วงเช้า (เวลา 08.30 - 12.00 น.): Erasmus+ program & Workshop

สำหรับอาจารย์ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์

สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://goo.gl/forms/W8sEuXBV22Npbrsy1

2. กิจกรรมช่วงบ่าย (เวลา 13.00 - 14.30 น.): EU & Erasmus+ Opportunities

สำหรับนักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัย

สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://goo.gl/forms/PJphCsH5JpBAIRNp1


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

Jul.
18
Jul.
20
ดูกิจกรรมทั้งหมด »