ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ เตรียมใช้ AED เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย

ในภาวะหัวใจหยุดเต้นเป็นภาวะหนึ่งที่เป็นอันตรายถึงชีวิต การปฐมพยาบาลผู้ที่หัวใจหยุดเต้นด้วยการ CPR แล้ว ใช้เครื่องAED (เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ) จะสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันท่วงที
อ่าน 963 ครั้ง
10 พ.ย. 2560    Surapong Kingkaew

     วันนี้ (10 พฤศจิกายน 2560)   ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   จัด “โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการใช้เครื่อง AED”   ณ ห้องนพดล ทองโสภิต ชั้น 3  อาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ 

     ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ  จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการใช้เครื่องAED (เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ)  พัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ  ในยุคที่เทคโนโลยีทางการแพทย์มีความก้าวหน้ามากขึ้น เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ในภาวะหัวใจหยุดเต้นเป็นภาวะหนึ่งที่เป็นอันตรายถึงชีวิต  การปฐมพยาบาลผู้ที่หัวใจหยุดเต้นด้วยการ CPR แล้ว  หลังจากนั้น มีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ตัวหนึ่งที่จะช่วยให้หัวใจกลับมาเต้นตามเดิมด้วยตัวมันเองได้  อุปกรณ์นี้เรียกว่า Automated External Defibrillator  ย่อว่า AED  เครื่องวินิจฉัยการเต้นของหัวใจ และสามารถกระตุกหัวใจให้กลับมาเต้นได้ปกติอีกครั้ง  แต่เนื่องจากเครื่องAED  เป็นเครื่องมือใหม่ในศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ  บุคลากรยังไม่มีความชำนาญในการใช้งาน  จึงจัดการอบรมเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการใช้งาน  ให้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันท่วงที  การอบรมประกอบด้วยการบรรยายและการสาธิตการใช้งานจากวิทยากรบริษัทโซวิค  มีบุคลากรให้ความสนใจเข้ารับการอบรมจำนวน 160 คน  ทั้งบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรสายสนับสนุน  พร้อมทั้งมีการติดตั้ง เครื่อง AED ไว้ช่วยเหลือผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉินภายในศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ  จำนวน 6 จุด

     ผศ.ภัทรพงษ์ มกรเวส  ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ  กล่าวว่า “เป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันเทคโนโลยีทางการแพทย์มีความก้าวหน้ามากขึ้น  มีการผลิตอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย  ซึ่งมีความถูกต้องแม่นยำมาช่วยในการตรวจวินิจฉัย  การบำบัดรักษา  การช่วยชีวิต  และการฟื้นฟูผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  การที่บุคลากรมีความเข้าใจการใช้งานเครื่องAED จะสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันท่วงที  มีมาตรฐาน และมีความปลอดภัยสูงสุด”

 

ข่าว/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์และโสตฯ  ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ 

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ โรคพยาบาลโรคหัวใจมาตรฐานสากล เน้นความปลอดภัยเป็นเลิศ ด้วยพระเมตตาองค์ราชินีสิริกิติ์ฯ


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »