ทันตแพทย์น้อมใจร่วมบำรุงต้นไม้ทรงปลูก น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ

ทันตแพทย์น้อมใจร่วมบำรุงต้นไม้ทรงปลูก น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ
อ่าน 1,285 ครั้ง
20 พ.ย. 2560    Ying Poshuwan

      เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีนำทีมผู้บริหาร บุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมกับ นายมิตรชัย อานันทนสกุล ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น) พร้อมคณะทำงาน เข้าร่วมโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560 บำรุงรักษาต้นกาฬพฤกษ์ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูก ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2533 ที่ผ่านมา พร้อมกันนั้น ทางสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ได้ให้คำแนะนำแก่บุคลากรคณะในด้านบำรุงรักษาต้นไม้ อาทิเช่น
     1.การรดน้ำ ควรรดในตอนเช้าหรือเย็น ช่วงที่อากาศไม่ร้อนจนเกินไป ซึ่งเวลาที่เหมาะสม คือ 6.00 - 8.00 น. และ 17.00 ถึง 21.00 น. ไม่ควรรดน้ำในตอนกลางวันที่แดดจัด เพราะเปรียบเสมือน การเอาน้ำร้อนมารดต้นไม้นั่นเอง อาจรดวันละครั้งในปริมาณที่มากกว่าปกติ หรือรดวันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น วิธีรด คือ ควรรดรอบโคนต้นไม้ให้ชุ่มและรดพุ่มใบ ด้วยเพื่อให้ใบพืชซึมซับน้ำ เข้าทาง ปากใบ และลดการคายน้ำ หลังรดน้ำสายยางควรม้วนเก็บให้เรียบร้อย ไม่ควรวางทับสนามหญ้า เพราะนอกจาก จะดูไม่เรียบร้อย น้ำที่ค้างอยู่ในสายยางที่ตากแดดจัดจะร้อนทำให้หญ้าตายได้ 
      2.การใส่ปุ๋ย พยายามอย่าให้เม็ดปุ๋ยติดค้างอยู่ที่ใบและยอด เพราะจะทำให้เกิดอาการใบไหม้ได้ หรือใส่ก่อนรดน้ำ สำหรับการใส่ปุ๋ยทางใบและฉีดยาฆ่าแมลง ไม่ควรฉีดพ่นในขณะที่อากาศร้อนจัด จะทำให้ใบไหม้และไม่ได้ประโยชน์เต็มที่ เพราะในช่วงที่อากาศร้อน ปากใบพืชจะปิดเพื่อลดการคายน้ำ การใส่ปุ๋ยไม่ควรใส่บ่อยเกินไปถ้าไม่จำเป็น จะเป็นการเร่งการแตกใบใหม่ ซึ่งใบอ่อนจะไม่ทน กับอากาศ และแสงแดดที่ร้อนจัด 
      3.การพรวนดินให้ร่วนซุยเป็นประจำ จะทำให้ดินโปร่ง มีช่องว่างในเนื้อดินดูดซับน้ำไว้ได้มาก ทำให้น้ำซึมซับลงในดินในระดับที่ลึกกว่าปกติ ถ้าดินแห้งเกินไปอาจใช้วัสดุปลูกมาคลุมแปลงหรือโคนต้น ช่วยดูดซับน้ำ เช่น กาบมะพร้าวสับหรือหญ้าที่แห้งและปราศจากเชื้อโรคและวัชพืช 
      4.ควรมีการตัดแต่งกิ่ง กระโดง กิ่งเป็นโรค และกิ่งที่ไม่มีความจำเป็น เพื่อลดการคายน้ำของพืช
    “โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ”  เป็นโครงการที่จัดโดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2553 กำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ มุ่งเน้นให้ประชาชนได้มีโอกาสร่วมแรงร่วมใจ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและน้ำพระราชหฤทัยอันประเสริฐที่มีต่อประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทย อีกทั้งร่วมแสดงถึงความรักสามัคคี น้อมเกล้าฯ ถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ด้วยการร่วมกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ที่ได้ปลูกไว้เมื่อต้นฤดูฝนตามสถานที่ต่างๆ โดยพร้อมเพรียงกัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และดำเนินตามพระราชปนิธาน สร้างจิตสำนึกให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้แห่งชาติสู่ลูกหลานต่อไปในอนาคต 
     รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดี กล่าวว่า “นับเป็นความภาคภูมิใจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินมาพร้อมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกต้นกาฬพฤกษ์ไว้ที่คณะ เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดอาคาร ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2533 ทางคณะได้ดำเนินการวางแผนการดูแลต้นไม้ทรงปลูกอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลทั้งการรดน้ำ พรวนดิน การบำรุงต้นไม้ การป้องกันโรค ทั้งนี้ได้ประสานกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) เพื่อขอคำแนะนำในการดูแลอย่างถูกต้อง และที่ผ่านมา ทางสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาดูแลต้นไม้ทรงปลูกอย่างสม่ำเสมอ แม้ทางคณะจะมีภารกิจหลักในการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันของประชาชน ซึ่งเราก็ยังออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานโดยไม่คิดมูลค่าอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เรายังได้ยึดถือและดำเนินตามพระปนิธานในการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สมกับพระเจตนารมณ์ของพระองค์ท่านเพื่อลูกหลานต่อไปในอนาคต”
 

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »