สุดปลื้ม! นักศึกษามข.คว้ารางวัลR2M รอบภูมิภาค ได้ตั๋วสู้ศึกระดับประเทศ

นักศึกษา 2ทีม จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นคว้ารางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการประกวดเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market) รอบภูมิภาค ประจำปี 2561
อ่าน 1,493 ครั้ง
20 พ.ย. 2560    Orapan Suwanwijit

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการประกวด “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์” (Research to Market 2018) ระดับภูมิภาค ประจำปี 2561 ณ โรงแรมวีวิช ขอนแก่น ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นภายใต้การสนับสนุนจาก สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน พร้อมกล่าวต้อนรับคณะกรรมการ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตนักศึกษาจากเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจาก 4 มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

          คุณรุ่งทิพย์ สารวงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า “โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ หรือ R2M ได้จัดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นโครงการที่ต้องการทีมนักศึกษาจากสถาบันเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 4 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยพัฒนาสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ตลอดจนเสริมสร้างแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการให้แก่นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

          โดยรูปแบบการแข่งขันจะให้นิสิตนักศึกษาแต่ละทีม นำเสนอแผนศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ (Feasibility study) ทีมละไม่เกิน 7 นาที และมีเวลาตอบคำถามจากคณะกรรมการไม่เกิน 8 นาที เพื่อคัดเลือก 6ทีมที่ได้รางวัล จากจำนวนทั้งสิ้น 19 ทีม เป็นตัวแทนเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าแข่งขันในระดับประเทศ ที่ประกอบด้วยตัวแทนจากเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์แต่ละภูมิภาค ได้แก่ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคเหนือ ที่มีกำหนดจัดขึ้น ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ต่อไป

 

ผลการประกวด

- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม M-Sci จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่  ทีม  Just Growth จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่  ทีม  Blue Whale จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

- รางวัลชมเชย 3 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

 ได้แก่   ทีม Health Me จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

          ทีม The Ultimate จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

          ทีม Naps UBU จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          นอกจากนี้ ยังมีรางวัลพิเศษ คือ รางวัล Good R2M by GSB จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากธนาคารออมสิน มีทีมที่ได้รับรางวัล ดังนี้

1.       ทีม Beauty Inspire จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2.       ทีม M – Sci จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

3.       ทีม Health Me จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

4.       ทีม The Ultimate จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

5.      ทีม Assassins จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ข่าว : ณัฐกานต์  อดทน

ภาพ : วีระพงศ์ คณะศิริวงษ์


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »