สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ เชิญคณบดีCOLAKKU ประชุมทำหลักสูตรฯ

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ เชิญคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. COLA KKU ประชุมจัดทำหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ
อ่าน 477 ครั้ง
21 พ.ย. 2560    Paporn Ruenwichar

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ เชิญคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. COLA KKU ประชุมจัดทำหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

ตามที่สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) หรือ EGA สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ สำนักงาน ก.พ. และสถาบันคุณาวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. ได้ร่วมกันกำหนดแผนการดำเนินงาน เป้าหมาย แนวทางการพัฒนา โดยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการภาครัฐ (Digital Government Skill Development) อันมีเป้าหมายหลักเพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการภาครัฐ และบุคลากรภาครัฐ

และด้วยวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU สถาบันที่ให้ความสำคัญกับกระบวนการทางวิชาการ ที่มีส่วนสนองความต้องการ และเป็นที่พึ่งของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานวิชาชีพ สังคม และมีบทบาทเกี่ยวข้องโดยตรงในด้านความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการดำเนินการดังกล่าว สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy: TDGA) ซึ่งมีภารกิจหลักในการทำหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาดิจิทัล สำหรับข้าราชการ และบุคลากรภาครัฐ จึงได้เชิญ รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. ร่วมประชุมหารือในฐานะผู้นำเครือข่าย(มหาวิทยาลัย) ในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ด้วย ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องจูบิลี ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ ทั้งนี้ก็เพื่อร่วมสะท้อนความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่างๆ เพื่อร่วมพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐให้เป็นไปในทิศทาวเดียวกัน ทั้งในเรื่องการจัดอบรม และพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น

 

 

ภาพ/ข่าว:ภาภรณ์ เรืองวิชา


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »