อาจารย์เภสัชฯ มข. ได้รับเชิญบรรยายในฐานะ Invited Speaker ระดับนานาชาติ

ผศ.ดร.สุภัสร์ สุบงกช ได้รับเชิญเป็น invited speaker งานประชุมวิชาการนานาชาติ the European Society of Medical Oncology (ESMO) Asia 2017 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤศจิกายน 2560 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
อ่าน 200 ครั้ง
21 พ.ย. 2560    Thapanee Seeharach

   ผศ.ดร.สุภัสร์ สุบงกช อาจารย์ประจำสาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญเป็นเกียรติในฐานะ the appointed scientific committee และ invited speaker ในการประชุมวิชาการนานาชาติ the European Society of Medical Oncology (ESMO) Asia 2017 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤศจิกายน 2560 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยบรรยายในหัวข้อ “Cultural issues in cancer treatment and care” 

    ทั้งนี้ ESMO 2017 ถือเป็นการจัดการประชุมด้านวิทยาการการแพทย์ด้านมะเร็งที่มีความยิ่งใหญ่ ตามกำหนดการในระยะเวลา 3 วัน โดยประเทศสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการในปีนี้และมีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 2,600 คน

 

ข่าว/ธีรเดช

ภาพ/ผศ.ดร.สุภัสร์  สุบงกช


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »