มข.อบรมวิจัยในชั้นเรียน หนุนคูปองครู สนองนโยบายรัฐบาล

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน และ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมหลักสูตร เพื่อการพัฒนาข้าราชการครู ของสำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อ่าน 692 ครั้ง
6 ธ.ค. 2560    Jiraporn Pratomchai

        สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน และ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมหลักสูตร เพื่อการพัฒนาข้าราชการครู  ของสำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายพิเศษเรื่อง ตอบโจทย์การศึกษาไทย ด้วยการวิจัยในชั้นเรียน โดยมีครูร่วมอบรมกว่า 2600 คน ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา
        หน่วยฝึกอบรมการพัฒนาข้าราชการครู  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยมาตรฐานเป็นไปตามที่สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนด หรือเรียกว่า คูปองพัฒนาครู ซึ่งครูผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องอบรมให้ครบ 30 ชั่วโมง  ซึ่งลักษณะการอบรม จะเป็นการลงมือปฏิบัติ มีการฝึกหัด รับคำแนะนำ กลับไปทำงานที่โรงเรียนภายใต้คำแนะนำของคณะศึกษาศาสตร์  และสะท้อนผลร่วมกัน  ทั้งนี้ครูที่สามารถเก็บได้ 30 ชั่วโมงเต็ม  จะได้รับใบสัมฤทธิบัตรเพื่อประกอบการเลื่อนวิทยฐานะ
       รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า จุดเด่นของหน่วยฝึกอบรมการพัฒนาข้าราชการครู  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คือการอบรมเกี่ยวกับวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในชั้นเรียน  เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้หลากหลายวิธีอย่างยั่งยืน   เน้นที่ครูเป็นหลักเพราะเชื่อว่า ครูไม่ได้มีปัญหาเรื่องการพัฒนาตนเอง แต่องค์ประกอบอื่นๆ ที่จะทำให้ครูพัฒนาตนเองได้ ยังไม่สมบูรณ์มากพอ  เช่น กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สถาบันครูแห่งชาติ  รวมถึงมหาวิทยาลัยในพื้นที่   ไม่ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองได้เท่าที่ควร 
       “การที่จะพาการศึกษาไทยพัฒนามีหนทางเดียวคือ การวิจัยในชั้นเรียน  การวิจัยในชั้นเรียนให้เห็นผลนั้นต้องอาศัยความต่อเนื่องยาวนาน ติดตามผลรายเดือน รายปี ซึ่งหลายมหาวิทยาลัยไม่นิยมทำ เพราะยากมาก ยกตัวอย่างการวิจัยในชั้นเรียน มหาวิทยาลัยขอนแก่นทำงานมา 15 ปี เกิดโรงเรียนเครือข่ายกว่า  120 โรงเรียน แห่งแรกที่ทำคือ 12 ปี จากโรงเรียนที่ O Net  มีคะแนนเพียง 13 เต็ม 100 กลายเป็นสูงขึ้น  50 คะแนน เหนือค่าเฉลี่ยทั่วประเทศ  เป็นการวิจัยที่ใช้เวลามากพอสมควร ฉะนั้นการจะสำเร็จได้ต้องอาศัยทุกองคาพยพทั้งหมดพุ่งมาในทิศทางเดียวกัน”  
        สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำลังจะร่วมมือกับ สถาบันวิชาชีพครูในประเทศไทย  ทำบันทึกข้อตกลงกับเครือข่ายสถาบันการศึกษาต่างประเทศมากมาย เพื่อขยายให้เป็นศูนย์รวมการพัฒนาครู และพัฒนาการศึกษา ในกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง หากร่วมมือกันทุกมิติ จะสามารถพัฒนาไปสู่จุดที่ดีขึ้นสูงขึ้นได้แน่นอน

 

ภาพ / ข่าว : จิราพร  ประทุมชัย

 

 

 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »