“ปั่นลั่นมอ เพื่อพ่อ สร้างรักและสามัคคี”

ชมรมผู้ปกครองและครู รร.สาธิตฯ จัดงาน “ปั่นลั่นมอ เพื่อพ่อ สร้างรักและสามัคคี SMD Family Bike 2017” รำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9 เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และส่งเสริมนร.ออกกำลังกาย ปั่นอย่างถูกกฎจราจร
อ่าน 1,226 ครั้ง
7 ธ.ค. 2560    Wadchara Noichompoo

            เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.2560 ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ร่วมกับคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ได้จัดโครงการ “ปั่นลั่นมอ เพื่อพ่อ สร้างรักและสามัคคี SMD Family Bike 2017”  เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปริมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ซึ่งเป็นวันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ  เป็นการกระตุ้นการสร้างเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผุ้ปกครองและครู  และจัดการอบรมเรื่องการปฏิบัติตามกฎจราจรเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถจักรยาน/การใช้ของส่วนรวมร่วมกัน

            การจัดงานในครั้งนี้ ในภาคเช้าได้มีพิธีเปิดการอบรม  เรื่องการปฏิบัติตามกฎจราจรเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถจักรยาน/การใช้ของส่วนรวมร่วมกัน   โดย อาจารย์สายชล จิตภิลัย รองผู้อำนวยการฝ่ายประถมศึกษาฯ  เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  ในภาคบ่ายเป็นพิธีเปิดงาน“ปั่นลั่นมอ เพื่อพ่อ สร้างรักและสามัคคี SMD Family Bike 2017”  โดยอาจารย์ พวงทอง พูลเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)  เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  และให้โอวาทแก่นักเรียน   โดยมี  นางณัฐธีราพร  ว่องกลกิจศิลป์  ประธานชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีเปิด

            ในภาคบ่าย  เวลา 15.25 น.ภายหลังพิธีเปิด  ได้ปล่อยขบวนจักรยานโดยมีผู้ปกครอง  ครู  ศิษย์เก่า  เด็กนักรียน ร่วมในการปั่นจักรยาน กว่า 400 คัน จากจุด start  ด้านประตูเข้าออก ฝั่งมัธยมฯ  ไปตามเส้นทางเจ้าพ่อมอดินแดง ผ่านวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น   คณะศึกษาศาสตร์   คณะเภสัชศาสตร์   ขึ้นสะพานขาว  ไปรับโอวาทจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่สำนักอธิการบดี อาคารศิริคุณกร  โดยมี ผศ.ดร.เด่นพงษ์  สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร กล่าวต้อนรับขบวนปั่นจักรยาน  และได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น  อาทิ  รศ.สมหมาย   ปรีเปรม รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง รศ.ดร.เพียรศักดิ์   ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผศ.สมพงษ์ สิทธิพรหม  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย  ผศ.กฤตภัทร  ถาปาละบุตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน

            จากนั้นขบวนจักรยาน  “ปั่นลั่นมอ เพื่อพ่อ สร้างรักและสามัคคี SMD Family Bike 2017”  ได้ปั่นกลับจากหน้าอาคารสิริคุณากร ไปตามเส้นทางต้นสักสายรหัส  ผ่านไปทางปั๊มน้ำมัน ปตท. ผ่านศูนย์อาหารและบริการ  ไปยังจุดสิ้นสุดที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นขบวนปั่นที่สามารถกระตุ้นจิตสำนึกในการใช้ถนนอย่างถูกกฎจราจรอย่างปลอดภัย  เป็นไปตามความตั้งใจของชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ได้ตั้งเป้าหมายในการบริหารกิจการและขับเคลื่อนชมรมฯอย่างสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์  พัฒนาทุกด้านให้แก่นักเรียนและโรงเรียน สร้างพลเมืองที่ดีของชาติ  ดังสโลแกน  “ร่วมแรงร่วมใจ  ก้าวไปพร้อมกัน  รวมพลังสร้างสรรค์  สานสัมพันธ์ พ่อ แม่ ลูก โรงเรียน”

ข่าว/ภาพ   :   วัชรา  น้อยชมภูข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »