สถาปัตย์ มข. ขยายโอกาสทางวิชาการทำ MOU ความร่วมมือกับญี่ปุ่น

สถาปัตย์ มข. ขยายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทำ MOU กับ Graduate school of Urban Innovation Yokohama National University Japan พร้อมลงพื้นที่สำรวจภาคสนามเพื่อเตรียมงานวิจัย
อ่าน 1,564 ครั้ง
19 ธ.ค. 2560   

ผศ.กฤตภัทร ถาปาลบุตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน และผู้แทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รศ.ดร.รวี หาญเผชิญ ประธานหลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองดุษฎีบัณฑิต ผศ.ดร.พรณรงค์ ชาญนุวงศ์ ประธานหลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัญฑิต พร้อมด้วยคณาจารย์หลักสูตรการวางแผนภาคและเมือง ร่วมให้การต้อนรับ  Professor Nakamura  จาก Yokohama National University  ซึ่งได้เดินทางมาลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ  Graduate school of Urban Innovation Yokohama National University Japan  เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม  2560 ณ ห้องประชุมชั้นสอง สำนักงานคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สำหรับวัตถุประสงค์ของ MOU คือการส่งเสริมความร่วมมือในด้านการวิจัยและความก้าวหน้าทางวิชาการ ซึ่งความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าวมีกำหนดดำเนินการร่วมกัน 5 ปี   หลังจากนั้น คณะนักวิจัยและนักวิชาการของสองสถาบันได้ร่วมทัศนศึกษาและสำรวจภาคสนามที่โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกับทีมวิจัยระหว่างกัน

 

พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ ข่าว

จักริน เงินทอง  ภาพ

 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »