ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2018 ยอดสมัครสูงเป็นประวัติการณ์ พร้อมจัด100%

จังหวัดขอนแก่น แถลงข่าว พร้อมต้อนรับนักวิ่งจากทั่วโลกด้วยมาตรฐานสากล กับ“ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2018 สถิติยอดสมัครสูงเป็นประวัติการณ์กว่า 5 หมื่นคน พบกันวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคมนี้
อ่าน 5,157 ครั้ง
12 ม.ค. 2561    Jiraporn Pratomchai

เมื่อวันศุกร์ที่ 12มกราคม 25612560 เวลา 13.30 น. – 15.30 น. ที่ลานหน้าขอนแก่นฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นคณะกรรมการจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ  จัดพิธีแถลงข่าวการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2018 (KhonKaen International Marathon 2018) ซึ่งมีนายสมศักดิ์ จังตระกุลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายสันติ นิลหมื่นไวย์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น  รศ. เพียรศักดิ์ ภักดีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และผู้สนับสนุนหลักร่วมแถลงข่าว โดยมีคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขันสื่อมวลชนนักวิ่งหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆภายในจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมจำนวนมาก
         นายสมศักดิ์ จังตระกุลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าการจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติเป็นมหกรรมกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายและการท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ชาวจังหวัดขอนแก่นทุกภาคส่วน ร่วมมือกันจัดขึ้นเป็นประเพณีทุกปี โดยปีนี้จัดเป็นครั้งที่ 15 ในวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 จังหวัดขอนแก่นมีความพร้อมในทุกด้านเพื่อรองรับนักวิ่งจากทั่วโลก โดยทุ่มงบกว่า 5 ล้านบาทมากกว่าปีที่ผ่านมา เพื่อหวังปลูกฝังให้ประชาชนชาวไทยรักษาสุขภาพด้วยการวิ่ง อีกทั้งยังเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเมืองขอนแก่นให้เติบโตมากยิ่งขึ้น
       รศ. เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีปณิธานในการอุทิศเพื่อสังคม โดยการเสริมสร้างศักยภาพของมนุษย์และพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ด้วยการนำเอาองค์ความรู้ต่างๆ รวมทั้งกำลังสติปัญญาและทรัพยากรถ่ายทอดไปยังชุมชนและสังคม ในด้านกีฬามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าไปใช้บริการสนามกีฬา สวนสาธารณะของมหาวิทยาลัย และนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการกีฬามาประยุกต์ใช้กับการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติกว่า 14 ปีที่ผ่านมา และในปีที่ 15 ก็มีระบบด้านการแพทย์และพยาบาล บริการตลอดเส้นทางวิ่งทั้ง 4 ประเภท ด้านระบบการรักษาความปลอดภัย มีการปิดถนนเพื่อใช้ในการวิ่ง 100 % อีกทั้งนักวิ่งทุกคนจะได้รับประกันอุบัติเหตุทุกคน  ด้านมาตรฐานการวิ่งขอนแก่นมาราธอนนานาชาติได้รับการรับรองมาตรฐานเส้นทางวิ่งมาราธอนจากองค์กรมาราธอนนานาชาติ หรือ “AIMS”และพัฒนาเทคโนโลยีการวิ่งโดยระบบ RFID ซึ่งครั้งนี้ทุ่มเงินกว่า 2 ล้านบาทเพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น มาใช้เพื่อติดตามตรวจสอบระยะทางและเวลาของผู้เข้าแข่งขันวิ่งมาราธอน และสามารถตรวจสอบสถิติการวิ่งได้ทันทีหลังวิ่งเสร็จจากจุดตรวจ 8 จุดบริเวณหลังเส้นชัย ขณะนี้มีผู้สมัครมินิมาราธอนกว่า 7,000 คน ฮาล์ฟมาราธอน 3,000 คน  ระดับมาราธอน 2,000 คน และเดินวิ่งสุขภาพกว่า 25,000 คน จึงทำให้ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติครั้งนี้ สถิติภาพรวมน่าจะมากที่สุดในประวัติการณ์ ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีจำนวนคนเข้าร่วมกว่า 50,000 คน
       “นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังส่งเสริมเยาวชนในกิจกรรมขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ได้จัดโครงการ สานฝันสู่วันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ  ซึ่งจัดต่อเนื่องมากว่าสิบปีโดยประสานความร่วมมือกับโรงเรียนต่างๆในจังหวัดขอนแก่น และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดตั้งศูนย์ฝึกและพัฒนาการวิ่งภายในโรงเรียน และคัดนักเรียนที่สนใจด้านการวิ่ง ลงสมัครและให้ที่พักฟรี ส่งเสริมให้มีโอกาสเข้าร่วมรายการแข่งขันที่ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรทรงคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศ ให้เห็นว่า เราสามารถสร้างความฝันให้เป็นจริงได้ซึ่งปัจจุบันมีนักเรียน 5,000 คน จาก 51 โรงเรียนเข้าร่วมในโครงการสานฝันสู่วันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ"
         นายสันติ นิลหมื่นไวย์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าการจัดการแข่งขัน ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ความรู้ ความเข้าใจวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ พลานามัยที่ดีและได้ผลส่งเสริมให้เยาวชนสนใจ เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย เล่นกีฬาเป็นนิสัย ช่วยให้ตระหนักรู้ ถึงภัยยาเสพติด เป็นกำลังและร่วมมือในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดทุกรูปแบบ เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการและเทคโนโลยีการจัดการแข่งขัน และพัฒนานักกรีฑาไทยให้ก้าวสู่มาตรฐานสากลระดับนานาชาติ และพัฒนา ส่งเสริมนักวิ่งไทย สู่การวิ่งมาราธอนระดับอาชีพระดับสากล มุ่งสู่การเป็น Asean Marathon Majors ศูนย์กลางจัดการแข่งขันมาราธอนมาตรฐานสากลแห่งภูมิภาคอาเซียนและยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่นอีกด้วย
         อย่างไรก็ตามขอนแก่นมาราธอนนานาชาติมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ คณะทำงาน บุคลากรและหน่วยงานภาคีร่วม ได้มีการประเมินผลทุกด้าน เพื่อปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงการทำงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันจะเกิดการพัฒนาการอย่างเป็นรูปธรรมในครั้งต่อไป เพื่อสนับสนุนผลักดันนักวิ่งไทยสู่นักวิ่งมาราธอนระดับอาชีพ ด้วยการยกมาตรฐานขอนแก่นมาราธอนนานาชาติสู่ศูนย์กลางจัดการแข่งขันมาราธอนมาตรฐานสากลแห่งภูมิภาคอาเซียนหรือ ASEAN Marathon Majors และยกมาตรฐานสู่ระดับ World Marathon Majors ต่อไป
         สำหรับการจัดการแข่งขัน "ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2018” จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 มี 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทมาราธอน ระยะทาง 42.195 กิโลเมตร ฮาล์ฟมาราธอน 21.10 กิโลเมตร มินิมาราธอน 11.55 กิโลเมตร และประเภทเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 4.5 กิโลเมตร โดยผู้ที่เข้าเส้นชัย อันดับแรกทั้งชายและหญิงในประเภทมาราธอนจะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  ฮาล์ฟมาราธอนรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และมินิมาราธอนรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และรางวัลเงินสด

ผู้สนใจติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 043-202388 Email : info@khonkaenmarathon.com เว็บไซต์www.khonkaenmarathon.com

จุดบริการรถรับ-ส่งนักวิ่ง วันรับ BIB
* ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์ฯ มข. -เซนทรัล มีบริการ 2 วัน คือ 26-27 มกราคม
* สนามบิน-เซนทรัล มีบริการ เฉพาะ วันที่ 27 มกราคม
* บริการรับรถ-ส่งนักวิ่ง  ในวันแข่ง 28 ม.ค. 61


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »