COLA KKU ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมสำคัญต้อนรับ นศ. วปอ. รุ่นที่ 60

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมสำคัญของกองบริหารงานวิจัย ให้การต้อนรับ นศ.หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60
อ่าน 602 ครั้ง
12 ม.ค. 2561    Paporn Ruenwichar

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมสำคัญของกองบริหารงานวิจัย ให้การต้อนรับ นศ.หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU ในฐานะองค์กรที่เป็นศูนย์กลางของนวัตกรรมทางการบริหารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และสังคม จึงได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และให้การสนับสนุนในทุกๆกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมมาโดยตลอด และด้วยในวันนี้ (12 มกราคม 2561) มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกองบริหารงานวิจัย ได้จัดกิจกรรม “มหาวิทยาลัยขอนแก่น แหล่งขุมปัญญาของภาคอีสาน เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60 ของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ” ขึ้น ณ ห้องประชุมพีสิทธิ์ คำนวณศิลป์ อาคารวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข.  ดังนั้นวิทยาลัยฯจึงได้ร่วมเป็นองค์กรร่วมจัดงาน พร้อมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นประโยชน์ในการสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพต่อไป อีกทั้งได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเปิดพื้นที่เผยแพร่องค์ความรู้ผลงานวิจัยชั้นนำ ผ่านนิทรรศการงานวิจัย อย่างรถยนต์ไฟฟ้า และการสังเคราะห์นาโนซิลิกอนจากเถ้าแกลบ เพื่อผลิตแบตตารี่ชนิดลิเทียมไอออน โดยการต้อนรับนั้น  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวต้อนรับ แขกผู้มาเยือน พร้อมบรรยายสรุปภารกิจ นโยบายด้านการบริหาร และผลงานนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย ด้วย

 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว:ภาภรณ์ เรืองวิชา


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »