สถาปัตย์ มข. อุทิศตนด้วยการออกแบบ มอบเก้าอี้ผลงานรายวิชาให้โรงเรียน

คณะสถาปัตย์ มข. มอบเก้าอี้ผลงานนักศึกษาชั้นปี 2 ให้กับโรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย จังหวัดขอนแก่น
อ่าน 1,160 ครั้ง
12 ก.พ. 2561   

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกานต์ รวยสูงเนิน ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นตัวแทนคณะฯ ในการมอบเก้าอี้ผลงานนักศึกษา จำนวน 18 ตัว ให้กับโรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นโดยมี  นายสุเนตร์ ทองโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย เป็นผู้รับมอบ

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกานต์ รวยสูงเนิน กล่าวว่า “สาขาวิชาการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. ได้มอบเก้าอี้จากผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ให้กับโรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา  เก้าอี้จำนวน 18 ตัว ใช้งบประมาณของหลักสูตรออกแบบ สาขาวิชาการออกแบบ เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการฝึกใช้เครื่องมือกล  ซึ่งนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบผลิตขึ้นภายใต้การเรียนในรายวิชา Basic Furniture Design และวิชา Machineshop Training  ทำการผลิตผลงานออกมาในรูปแบบเดียวกัน โดยมีเจ้าหน้าที่ของคณะที่เป็นครูปฏิบัติการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด  หลังการผลิตและผ่านการตรวจชิ้นงานของอาจารย์ประจำสาขาวิชา  ได้นำไปมอบให้กับโรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย  ซึ่งได้มีการประสานขอความอนุเคราะห์ไว้  นอกจากนั้น ทางโรงเรียนยังแจ้งความประสงค์ขอความอนุเคราะห์โต๊ะสำหรับให้นักเรียนใช้รับประทานอาหาร  และเตียงพยาบาลสำหรับใช้ในการปฐมพยาบาลอีกด้วย สำหรับเก้าอี้ที่ส่งมอบในครั้งนี้มีจำนวนค่อนข้างน้อย  เนื่องจากนักศึกษามีจำนวนลดลงกว่าปีที่ผ่านมา"

          การบริจาคผลงานจากการเรียนการสอนด้วยจิตสาธารณะนั้น  นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้รับการปลูกฝังสส่งต่อมาจากรุ่นสู่รุ่น   และได้ทำงานพื่อสังคมอย่างเงียบๆ ต่อเนื่องมาหลายปีแล้ว และในครั้งนี้  แม้ว่าจำนวนเก้าอี้เพียง 18 ตัว นับว่าไม่มากนัก   แต่นักศึกษาทุกคนต่างมุ่งผลิตชิ้นงานด้วยความตั้งใจ และเมื่อเห็นแววตาของผู้รับที่เต็มไปด้วยความขอบคุณต่างก็รู้สึกมีความสุขเช่นเดียวกัน

ข่าว   :   พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ 
ภาพ  :   ผศ.สุรกานต์ รวยสูงเนิน 

 

 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

Feb.
28

KOS on Tour

13.00 น.

ดูกิจกรรมทั้งหมด »