คณบดีวิศวะ มข. ลงนามบันทึกร่วมมือทางวิชาการ กับ ไทยออยล์ ฯ

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท ไทยออยล์ เอนแนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด รับสมัครนักศึกษาวิศวกรรมฯ ร่วมโครงการสหกิจศึกษา และให้เข้าฝึกประสบการณ์ตรงกับ ไทยออยล์ ป้อนตลาดพลังงานทั้งบริษัทของไทย และบริษัทร่วมทุนจากต่างประเทศ โดยไม่มีข้อผูกมัดสัญญา
อ่าน 361 ครั้ง
12 ก.พ. 2561    Jarunee Nuanboonma

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  กับบริษัท  ไทยออยล์  เอนเนอร์ยี  เซอร์วิส  จำกัด    โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. อภิรัฐ   ศิริธราธิวัตร  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  และคุณพีรสุต  ศรีธวัช ณ  อยุธยา  ผู้จัดการทรัพยากรบุคคลและการเงิน เป็นผู้แทนบริษัท  เป็นผู้ลงนาม โดยมีวัตถุประสงค์บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ เพื่อร่วมศึกษา องค์ความรู้ใหม่ ๆ ทางวิชาการร่วมกัน  จัดสรรทุนการศึกษาให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี  มีพฤติกรรมดี  และสนับสนุนให้เข้าทำงานและสนับสนุนโครงการสหกิจศึกษา   เปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกพัฒนาความรู้  ฝึกประสบการณ์จริงในบริษัทอย่างแท้จริง  อุดหนุนให้นักศึกษามีความรู้  มีประสบการณ์ตรงตามความต้องการของตลาดพลังงานไทย  พัฒนา  ต่อยอด  สืบสานตลาดพลังงานไทยให้เท่าเทียมสากล


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »