คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมไหว้พระธาตุประจำวันเกิด ใน จ.นครพนม เป็นครั้งที่ 4

คณะวิทยาศาสตร์ มข. จัดโครงการทำนุบำรุงศาสนาและวัฒนธรรม "กิจกรรมไหว้พระธาตุประจำวันเกิดเสริมมงคลชีวิต ครั้งที่ 4"
อ่าน 1,143 ครั้ง
13 ก.พ. 2561    Suchartt Dhepphuhkieo

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการทำนุบำรุงศาสนาและวัฒนธรรม "กิจกรรมไหว้พระธาตุประจำวันเกิดเสริมมงคลชีวิต ครั้งที่ 4" ระหว่างวันที่  10-11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ จังหวัดสกลนคร-นครพนม-มุกดาหาร ซึ่งเป็นลักษณะกิจกรรม ที่ส่งเสริมให้บุคลากรและผู้สนใจใฝ่ธรรมะได้เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม รวมถึงความตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนการสร้างโอกาสในการเปิดรับโลกทัศน์ทางธรรมตามแนววิถีเชิงพุทธ       โดยโครงการฯ  มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนโยบายและยุทธศาสตร์การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     เพื่อสร้างกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างคณะและบุคลากรด้วยวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธ    อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการสร้างความเป็นสิริมงคลให้เกิดพลังใจ พลังความคิดในการทำงาน การใช้ชีวิตให้แก่บุคลากร ผ่านวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธ         กิจกรรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งเป็นบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์  ผู้เกษียณอายุราชการ และผู้ติดตาม  รวมทั้งสิ้น  41 คน


กิจกรรมไหว้พระธาตุ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้เดินทางไป กราบนมัสการพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต    และ จันทสารเจติยานุสรณ์ หรือ เจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่หลุย  จันทสาโร  ณ วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร    กราบสักการะพระธาตุเชิงชุม ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อ.เมือง จ.สกลนคร   พระธาตุประสิทธิ์ (ประจำวันเกิดวันพฤหัสบดี) อ.นาหว้า จ.นครพนม   พระธาตุท่าอุเทน  (ประจำวันเกิดวันศุกร์) อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม   พระธาตุนคร (ประจำวันเกิดวันเสาร์) อ.เมือง จ.นครพนม   พระธาตุมหาชัย (ประจำวันเกิดวันพุธกลางวัน) อ.ปลาปาก จ.นครพนม     และเข้าพักปฏิบัติธรรม ณ วัดป่ามหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม

 

ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561   ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้เดินทางไปกราบสักการะพระธาตุศรีคุณ (ประจำวันเกิดวันอังคาร) อ.นาแก จ.นครพนม     พระธาตุเรณู (ประจำวันเกิดวันจันทร์)  อ.เรณูนคร จ.นครพนม   พระธาตุมรุกขนคร (ประจำวันเกิดพุธกลางคืน) อ.ธาตุพนม จ.นครพนม    พระธาตุพนม (ประจำวันเกิดวันอาทิตย์ และประจำปีเกิดปีวอก) อ.ธาตุพนม จ.นครพนม และกราบสักการะเจดีย์บู่ทองกิตติ และเยี่ยมชมหอคำ ณ วัดป่าวิเวกวัฒนาราม (วัดหลวงปู่จาม มหาปุญโญ)  อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

Feb.
28

KOS on Tour

13.00 น.

ดูกิจกรรมทั้งหมด »