อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ: การวิจัยสู่การปฏิบัติ

(Work health and safety: research to practice) วันที่ 27 –28มิถุนายน 2561เวลา 08.30 –17.30น.ณ ห้องบรรยายเพ็ญพิมล ธัมมรัคคิตคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยศูนย์วิจัยปวดหลัง ปวดคอ ปวดข้ออื่นๆ
อ่าน 548 ครั้ง
13 ก.พ. 2561    Songdach Tawiporn

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ:
การวิจัยสู่การปฏิบัติ (Work health and safety: research to practice)
วันที่ 27 –28มิถุนายน 2561เวลา 08.30 –17.30น.
ณ ห้องบรรยายเพ็ญพิมล ธัมมรัคคิตคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดยศูนย์วิจัยปวดหลัง ปวดคอ ปวดข้ออื่นๆ และสมรรถนะของมนุษย์ (BNOJPH) ร่วมกับสายวิชากายภาพบำบัด
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
<<รายละเอียดโครงการ>>

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

Feb.
28

KOS on Tour

13.00 น.

ดูกิจกรรมทั้งหมด »