นศ.เภสัชฯ มข. คว้ารางวัลการแสดงความรู้สมุนไพรนิสิตนักศึกษาระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดีแก่นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม “การแสดงความรู้สมุนไพรนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1”
อ่าน 336 ครั้ง
14 ก.พ. 2561    Thapanee Seeharach

     คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเภาสิน วัฒนกูล นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4 และนายอธิสันต์ พร้อมพาณิชย์ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน “การแสดงความรู้สมุนไพรนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1” ในงาน “100 ปี ชาตกาล เภสัชกร ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วิเชียร จีรวงส์ ราชบัณฑิต”
    โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “องค์ความรู้สมุนไพรเพื่อ...ประเทศไทย 4.0” เนื่องในวโรกาส 100 ปี ชาตกาล เภสัชกร ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. วิเชียร จีรวงส์ ราชบัณฑิต ต้องการที่จะเผยแพร่เกียรติคุณและระลึกถึงคุณูปการของ เภสัชกร ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. วิเชียร จีรวงส์ ราชบัณฑิต ซึ่งตลอดช่วงชีวิตของท่านได้อุทิศตน จนได้รับการยอมรับว่าเป็นปรมาจารย์ที่อบรม สั่งสอนให้ความรู้ด้านสมุนไพรแก่นิสิต นักศึกษา ประชาชน มีคุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่อการพัฒนาด้านวิชาชีพเภสัชกรรม ด้านวิชาการ การวิจัยและการใช้สมุนไพรของประเทศ จึงได้จัดการประชุมวิชาการ “องค์ความรู้สมุนไพร...เพื่อประเทศไทย 4.0” เสนอความก้าวหน้าทางวิชาการและงานวิจัยด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับสมุนไพร โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ และเป็นความรู้พื้นฐานที่สำคัญในการนำไปประยุกต์ ต่อยอดใช้เพื่อสร้างนวัตกรรม สมุนไพรให้มีมูลค่าสูงต่อไป เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทบทวน และเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ สำหรับนโยบายประเทศไทย 4.0 เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ จัดขึ้นโดย สมาคมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงภรณ์มหาวิทยาลัย  
 
 
 
 
 
ข่าว/นรางคณา ฮอหรินทร์
 
ขอขอบคุณข้อมูลจาก
 

- รองศาสตราจารย์ ศุภชัย  ติยวรนันท์  อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (http://ccpe.pharmacycouncil.org)


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

Feb.
28

KOS on Tour

13.00 น.

ดูกิจกรรมทั้งหมด »