โครงการ "สัตวแพทย์ มข. อาสาร่วมใจ คอนสารปลอดภัยห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า”

9 - 11 กุมภาพันธ์ 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการ "สัตวแพทย์ มข. อาสาร่วมใจ คอนสารปลอดภัยห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า” ณ พื้นที่ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
อ่าน 383 ครั้ง
14 ก.พ. 2561    Yunyong Vangprecha

     ระหว่างวันที่ 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยชุมนุมป้องกันและต่อต้านโรคพิษสุนัขบ้า ในสังกัดสโมสรนักศึกษาฯ ได้จัดโครงการ "สัตวแพทย์ มข. อาสาร่วมใจ คอนสารปลอดภัยห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า” ณ พื้นที่ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ และเพื่อเพิ่มพูนทักษะทางวิชาชีพให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบไปด้วยกิจกรรมการตรวจร่างกายทั่วไป ให้ยาถ่ายพยาธิ และให้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์ที่เจ้าของนำมารับบริการ โดยมีนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 78 คน ทั้งนี้อยู่ในความดูแลของ ผศ.สพ.ญ.ดร.จารุวรรณ คำพา อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.สพ.ญ.ดร.พัชรา  เผือกเทศ  อ.สพ.ญ.ดร.สุภัทตรา  จิตติมณี  รวมไปถึงนายสัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์ 2 คน  คือ น.สพ.ปิยะศักดิ์  วิภูศักดิ์ และ น.สพ.ศิวายุ รัตนะกนกชัย ด้วย โดยมีจำนวนสุนัขและแมวที่นำมาเข้ารับบริการตรวจร่างกายทั้งสิ้น 488 ตัว และได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวนทั้งสิ้น 475 ตัว

 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

Feb.
28

KOS on Tour

13.00 น.

ดูกิจกรรมทั้งหมด »