COLA เสริมทักษะการใช้ห้องสมุดให้นักศึกษามุ่งสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์

22 ก.พ. 61 COLA จัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในทักษะการใช้สารสนเทศหอสมุด ให้กับนักศึกษา COLA ชั้นปีที่ 1 ณ สำนักหอสมุด มข.
อ่าน 243 ครั้ง
23 ก.พ. 2561    Jitludda Santa

           22 กุมภาพันธ์ 2561  วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นายพีชานนท์  ระนาดพงษ์ และ นายวัชระ  สิทธิ  เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษาของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วย นางธณัชพร ยะปะตัง และว่าที่ ร.ต.ปรเมษฐ์  คีรีเมฆ  ผู้ประสานงานห้องสมุดวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น จัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในทักษะการใช้สารสนเทศหอสมุด ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ชั้นปีที่ 1  ณ  สำนักหอสมุด อาคารสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

            กิจกรรมดังกล่าว ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้นักศึกษาได้ทราบถึงบริการและสารสนเทศต่างๆ ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักหอสมุด ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และบอกเล่าประสบการณ์จากการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศและระบบสารสนเทศต่าง ๆ อาทิ การให้บริการ Smart Service  การสืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด การใช้โปรแกรม Turnitin   พร้อมทั้งนำนักศึกษาทั้งหมด เดินเยี่ยมชมส่วนงานการให้บริการต่าง ๆ ของหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

ภาพ/ข่าว  จิตรลัดดา  แสนตา


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »